Uutinen

12.4.2021

TPI Control kehittää tulevaisuuden työskentelytilojen kunnossapitoa sisäolosuhteiden parantamiseen tähtäävässä Future Spaces -hankkeessa

TPI Control on yksi Future Spaces -tutkimushankkeen kumppaneista. Tavoitteena on kehittää palvelukonsepti palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen sekä sisäolosuhteiden hallintaan.

Future Spaces 1200x600

Kuva: Alesia Kazantceva / Unsplash / Future Spaces

Palvelu- ja liikerakennuksien sisäolosuhteissa havaitaan ajoittain puutteita. Ongelmia aiheuttavat haitalliset aineet voivat olla peräisin ulkoilmasta, rakenteista, maaperästä, ilmanvaihtojärjestelmästä tai käyttäjistä. Huonot sisäolosuhteet heikentävät merkittävästi työskentelyolosuhteita ja viihtyvyyttä. Lisäksi rakennusten korjauksista, purkamisista ja väistötilaratkaisuista aiheutuu paljon kustannuksia ja sekä käytännön hankaluuksia.

Tämän vuoksi sisäolosuhteiden parantamiseen on lähdetty kunnianhimoisin tavoittein: Future Spaces -hanke kokoaa korkean osaamistason yrityksistä ja tutkimuslaitoksista konsortion, joka selkeillä roolituksilla ja aiheeseen vaadittavalla asiantuntemuksella lähtee ratkaisemaan sisäolosuhteissa esiintyviä ongelmia. TPI Control on yksi konsortion yritysjäsenistä.

Uusi palvelukonsepti sisäolosuhteiden hallintaan

Future Spaces -hankkeen tavoitteena on kehittää palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja olosuhteiden hallintaan palvelukonsepti, joka huomioi rakennuksen iän, määräykset ja ohjeet, tiiviyden ja vallitsevat paine-erot, rakennusmateriaalit ja niiden käyttäytymisen, lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksen, lämpöviihtyvyystekijät sekä ilmastonmuutoksen ja ulkoilman saasteiden vaikutukset.

– Lähtökohtana on rakentaa uusi malli sisäolosuhteiden hallintaan. Sen avulla omistaja saa yhdeltä luukulta tietoa kiinteistön tilasta joka kantilta: rakenteista, ilmanvaihtolaitteista ja toiminnallisuuksista. Näin saadaan kokonaisvaltaiset toimintaohjeet siitä, mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään myös palvelukonseptiin soveltuvia liiketoimintamalleja. Kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa selvitetään eri aikakausille tyypillisten rakennusten rakennustapoja, -määräyksiä, sekä käytettyjä rakennusmateriaaleja.

Keskiössä mittaukset sekä talo- ja ohjaustekniikan kehittäminen

Tutkimustulosten avulla kehitetään rakennusten kuntoarviomenettelyä ja korjausohjeita. Palvelu- ja toimistorakennusten sisäolosuhteita tutkitaan rakennuksissa tehtävien laajojen mittausten avulla. Sisäolosuhteita parannetaan myös kehittämällä talo- ja ohjaustekniikkaa rakennuksen iän ja käyttötarkoituksen perusteella. Tarkoituksena on tuottaa kilpailukykytekijä konseptia käyttävälle ekosysteemille ja palveluinnovaatio kansainvälisille markkinoille.

Hankkeen rahoittajina toimivat Business Finland, Tampereen yliopisto ja VTT sekä mukana olevat yritykset. Projekti on osa Business Finlandin sisäilman laadun kasvumoottorin IAQe:n (Indoor Air Quality ecosystem) toimintaa. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä noin 3,7 miljoonaa. Määrä pitää sisällään yritysten omat tuotekehitysprojektit.

Tutustu Future Spaces- hankkeeseen

Lisätietoja:

Jorma Koskinen, toimitusjohtaja
jorma.koskinen(at)tpi.f
i

Ota yhteyttä