Artikkeli

2.3.2020

Digitaaliset työkalut helpottavat sisäolosuhteiden kontrollointia

TPI Controlin LVIA-olosuhdeselvitys tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvan kokonaiskuvan kiinteistön ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tilasta. Lisäksi se paljastaa rakennusautomaation ja järjestelmien todellisen toiminnan väliset ristiriidat. Nyt yritys panostaa jälleen: tulossa on uutta teknologiaa toiminnan tehostamisen ja täsmällisemmän raportoinnin tueksi.

Juri Paavilainen

Sujuva tiedonvaihto on kaikkien etu

TPI:n teknologiajohtaja Juri Paavilaisen mukaan automaattinen raportointi tuo koko alan toimintaan systemaattisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta.

Automaation ansiosta kaikki ei enää ole ainoastaan ihmisen muistin varassa. Myös tiedonvaihto asiakkaiden ja kumppaneiden välillä helpottuu. ”Pyrimme rakentamaan standardeja, joiden avulla voisimme kukin rikastaa toistemme tietämystä.”

 

raportointi

 

Kaivataan selkeitä yhteenvetoja, mutta vielä ei ole ollut täysin selvää, kuinka kaikki data saataisiin yhteiseen käyttöön. Työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen on vahva askel oikeaan suuntaan. Kun kaikki data saadaan talteen ja tietovirrat liikkumaan edestakaisin, toiminnasta tulee joustavampaa ja tehokkaampaa. Datan ajantasaisuus ja saatavuus lisäävät myös läpinäkyvyyttä. Paavilainen tiivistääkin, että toimivien ratkaisujen kehittely yhdessä on lopulta kaikkien etu. ”Robotiikka ja tekoäly kehittyvät jatkuvasti kaikkialla. Robotiikka on meillä jo käytössä, joten tästä kulmasta on hyvä jatkaa.”

Automaattinen raportointi lisää tehokkuutta

Jokaisesta LVIA-olosuhdeselvityksestä toteutettava yhteenveto havainnoi kiinteistön edustajalle tai huoltajalle liikennevalomallin avulla, mikä ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä automaation tilanne on. Jokainen yhteenveto on erilainen ja johtaa erilaisiin toimenpide-ehdotuksiin. Tietokantapohjaisen datan ansiosta raportointia voidaan entistä tehokkaammin skaalata myös eri asiakkaiden tarpeisiin. Yritystasolla yhteen raporttiin voidaan sisällyttää useampia kiinteistöjä, ja konsernitasolla jopa useita yrityksiä kiinteistöineen.

 

JuriPaavilainen_Kuva2

 

”Perusdatan tallentaminen on jo kunnossa”, Paavilainen kuvailee. ”Seuraavaksi tarkoitus olisi saattaa myös muiden osa-alueiden, esimerkiksi korjaustarvelistojen ja LVIA-PTS -seuranta digitaaliseen muotoon.” Hänen mukaansa digitaalinen historia tekee seurannasta helpompaa ja järjestelmällisempää.

”Korjaustarvelistojen toimeenpano jää yleensä jonkin kolmannen tahon hoidettavaksi. Listojen avulla voimme paremmin seurata systemaattisesti, onko asiat laitettu kuntoon”, Paavilainen täsmentää.

Kenttädata digiaikaan

Käytössä oleva mobiilisovellus tehostaa toimintaa ja tuo tiedon paremmin saataville prosessin eri vaiheiden välillä.

tpi-mobiilisovellus”Mobiiliappi on nyt tuotannolla käytössä, ja sitä on annettu testikäyttöön myös olosuhdeselvityksiä tekeville asiantuntijoille”, kertoo TPI:n teknologiajohtaja Juri Paavilainen.

Sovellus kulkee mukana kenttämittauksissa, jolloin huomiot, mittaustulokset ja valokuvat voidaan tallentaa yhteen paikkaan. Sovelluksen keräämien datojen perusteella luodaan selkeä yhteenvetotaulukko, josta käy ilmi LVIA-järjestelmien tila. Yhteenvetotaulukon tueksi kirjoitetaan sanallinen raportti. ”Sovellus lanseerataan asiantuntijoiden käyttöön lähiviikkojen aikana”, Paavilainen kertoo. Sovellusten moottorina on toiminut Codemen Oy, joka on vastannut koko tuotantoketjusta UI-suunnittelusta aina koodauksen ja testauksen asti.

Teksti ja kuva/Bermuda Oy

Juri Paavilainen
Juri Paavilainen

Hei! Olen Juri Paavilainen, teknologiajohtaja TPI:llä. Työn vastapainona harrastan monenlaista liikkumista mm. varjoliitoa ja pyöräilyä.

LinkedIn