Artikkeli

17.5.2017

Innovatiivista pakkasnesteen kierrätystä

Teollinen kunnossapitoyritys, joka on liittänyt palvelutuotteisiinsa myös idean kunnostus- ja ylläpitotoiminnoissa käytettävien oheistuotteiden uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä, on ottanut askeleen kohti ketterämpää kiertotaloutta.

Pakkasnesteen kierrätys

Kohti ketterämpää kiertotaloutta

VTT:n tulevaisuuden tehdas -skenaariossa on hahmoteltu uudenlaisia tuotantoprosesseja. Kirjoituksen mukaan prosesseissa syntyvät materiaalivirrat hyödynnetään tehokkaasti ja jätettä syntyy vain hyvin vähän tai ei lainkaan. Tulevaisuuden tehtaassa tuotteet on suunniteltu älykkään kiertotalouden ehdoilla, jolloin niiden elinkaari on pidentynyt merkittävästi. Kiertotalous on tahtotila

”Kierrättämällä tilavuudeltaan 1 m3 40 % pakkasnestettä saadaan 567 kg vähemmän CO2 päästöjä.”

TPI Control on sisällyttänyt toimivan kierrätyskeksinnön omaan liiketoimintamalliinsa. Kohdekiinteistöjen lämmöntalteenotto- ja lauhdutusverkostojen puhdistustoimenpiteiden yhteydessä poistettava glykolipohjainen pakkasneste regeneroidaan yrityksen tuotantotiloissa ja laitetaan uudelleen kiertoon.

1000 l puhdasta glykolinestettä tunnissa

Patentoidulla menetelmällä voidaan puhdistaa kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmä jopa sitä pysäyttämättä. Kehitysjohtaja Karin Paavilaisen mukaan regenerointimenetelmän avulla huoltotyö nopeutuu ja ongelmajätettä syntyy vähemmän. Menetelmän avulla kiinteistön lämmönsiirtonesteestä saadaan jopa 90 % uudelleen käyttöön.
Mitä pumpattavasta seoksesta tavallisesti suodatetaan? Nanosuodatuksen aikana poistetaan raskasmetallit ja muut haitalliset aineet (esim. kiintoaineet ja glykolissa käytetyt lisäaineet).

Ympäristöluvan alaista toimintaa.

Jätelaki painottaa jätteen vähentämistä, hyödyntämistä ja tuottajan vastuuta (jätelaki 646/2011). TPI Controlin ympäristölupapäätös astui voimaan vuonna 2013.

Ympäristölupapäätös nro 91/2013/1 Dnro LSSAVI/77/04.08/2012. 18.6.2013 (PDF)

(Haastattelu ja teksti/Marja Salminen/TPI Control

 

Karin Paavilainen
Karin Paavilainen

Hei olen Karin Paavilainen, kehitysjohtaja TPI:llä. Vapaa-aikanani harrasta urheilua monipulisesti, kuten jalkapalloa, pyöräilyä ja talvisin hiihtoa.