Artikkeli

31.10.2019

LVIA-olosuhdeselvityksellä ja IV-koneen toiminnan optimoinnilla häiriöttömyyttä ilmanvaihtoon

Ilmanvaihtolaitteiston, nestepiirien ja kiinteistön automaation väliset ristiriidat voivat johtaa vakaviin ongelmiin. TPI:n olosuhdeselvitys antaa kattavan kuvan kiinteistön sisäilmaolosuhteiden sekä lämmönsiirtoprosessin tilasta. Selvityksen pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotus, jonka avulla prosessit toimivat optimaalisesti ja olosuhteet ovat ilmanvaihdon osalta kunnossa.

Karin Paavilainen

TPI Controlin kehitysjohtaja Karin Paavilaisen mukaan TPI:n suorittama IV-koneen olosuhdeselvitys keskittyy kolmeen asiaan. Ensimmäiseksi tarkastetaan kiinteistön ilmanvaihdon yleistilanne ja ilmamäärät. Sitten tutkitaan automaation ja ohjauksen paikkansapitävyys. Rakennusautomaation tarkoituksena on ohjata rakennuksen teknisiä laitteita ja optimoida niiden toimintaa. Oikein toimiva IV-kone minimoi energiankulutuksen, pidentää teknisten laitteiden käyttöikää sekä ehkäisee laitteiden käytöstä aiheutuvia haittoja, kuten turhia huoltokäyntejä tai hiljalleen kehittyviä vaurioita. Lopuksi selvitetään koneen nestepiirien tila. Siinä tutkitaan käytännössä sitä, kuinka hyvin lämmitys, jäähdytys sekä nestekiertoinen lämmöntalteenotto toimivat kokonaisuutena.

 

olosuhdeselvitys

Ilmanvaihtokone on kokonaisuus, jossa kohtaavat ilmanvaihto, nestepiirit ja automaatio-ohjaus

”Harvoissa kiinteistöissä ollaan tietoisia siitä, kuinka edellä mainitut kolme osatekijää toimivat yhteen”, Paavilainen toteaa. Usein säätöjä tehdäänkin vain paikallisesti. ”Jos esimerkiksi kiinteistön ilmamääriä korjataan, niin yleensä kaksi muuta osa-aluetta jäävät tarkastamatta, eikä kokonaisuus silloin voi toimia suunnitellusti”, Paavilainen täsmentää. Tämä johtaa käytännössä siihen, ettei ilmanvaihtolaitteisto toimi niin energiataloudellisesti ja tasaisesti kuin pitäisi. Jos kokonaisuus ei ole tasapainossa, se johtaa ennen pitkää muihin piileviin ja hitaasti kehittyviin ongelmiin, joiden vaikutukset eivät näy tilankäyttäjille välittömästi.

”Usein törmäämme siihen, että kiinteistöä jäähdytetään ja lämmitetään yhtä aikaa”, kertoo Paavilainen. ”Mikäli ilmanvaihto ei ole tasapainossa, kiinteistöstä tulee yli- tai alipaineinen.” Paavilaisen mukaan IV-kone on kansanomaisesti ilmaistuna kiinteistön sydän ja keuhkot. Kysymyksessä on kokonaisuus, joka toimii vain silloin, jos kaikki osa-alueet toimivat yhdessä.

Ilmanvaihdolla lämmittäminen on kallista

Yleinen ongelma on myös talvisin ilmenevä kiinteistön lämmittäminen pelkällä ilmanvaihdolla. Tällöin ei hyödynnetä patteriverkostoa, joka on kuitenkin kiinteistön varsinainen lämmitysjärjestelmä.

”Se on kallista. Ja kustannusten lisäksi se vaikuttaa ilmankiertoon”, Paavilainen kuvailee. ”Jos ilma ei kierrä tiloissa siten kuin on suunniteltu, se voi aiheuttaa tunteen liiasta vetoisuudesta tai siitä, että ilma ei vaihdu.”

Hyvin toimiva ilmanvaihtokone lisää vaivattomuutta, energiatehokkuus kasvaa ja elinkaari pitenee

”Käytännössä TPI:n LVIA-olosuhdeselvityksessä kiinteistön ilmamäärät tarkastetaan, mitataan ja raportoidaan”, Paavilainen kertoo. ”TPI:n asiantuntijat vertaavat etävalvomon dataa siihen, mitä lämmönjako- ja IV-konehuoneessa todella tapahtuu. Lisäksi analysoimme asetus- ja hälytysarvojen toimivuutta. Lopuksi käydään myös läpi koko kiinteistön IV-koneiden yhteistoiminta. Juuri tähän olemme erikoistuneet ”, korostaa Paavilainen.

Analyysin perusteella syntyy toimenpide-ehdotus siitä, miten ja millä aikataululla TPI kunnostaa IV-koneen toiminnan ja siihen liittyvät nestejärjestelmät.

”Toimiva ilmanvaihtokone parantaa merkittävästi energiatehokkuutta, ilmankiertoa ja sisäolosuhteita”, Paavilainen luettelee. ”Silloin toimilaitteilta ei vaadita turhia edestakaisia ponnistuksia laidasta laitaan, vaan järjestelmä on stabiili.”

Paavilainen muistuttaa, että viritetty IV-kone vaikuttaa aina viihtyvyyden ja energiakulujen lisäksi myös toimilaitteiden käyttöikään. ”Hyvin toimiva ilmanvaihtokone lisää vaivattomuutta. Kiinteistön ylläpitäjien sekä tilankäyttäjien arki helpottuu, kun huollon ei tarvitse jatkuvasti juosta hälytysten perässä ja miettiä, missä tällä kertaa on vika.”

(Haastattelun ja tekstin on tuottanut Bermudan toimittaja.)

TPI Control
TPI Control

tpi@tpi.fi