Artikkeli

22.3.2021

Näkymätön tekijä kiinteistöjen elinkaaren uhkana

Jos TPI Controlin työpaikkailmoituksessa lukisi, että oletko hyvä etsimään ja löytämään ongelmia, niin pitäisin sitä hieman epäilyttävänä. Kyseisessä ilmoituksessa, johon minä tartuin, ei kuitenkaan lukenut näin, mutta työni kiinteistöjen lämmönsiirron parissa on käytännössä ollut sitä noin 9 vuoden ajan. Etsiä ja löytää piileviä ongelmia lämmönsiirtojärjestelmistä, joihin kukaan muu ei ole aikaisemmin puuttunut. Ongelman ratkaisu hyödyttää sekä kiinteistön omistajaa että käyttäjää. Ongelman aiheuttajia voi olla useita kymmeniä, mutta yksi merkittävimmistä on korroosio ja siihen paneudun tässä artikkelissa tarkemmin.

Näkymätön tekijä uhkana 1100x550

Tiedon oikea-aikaisuus estää yllättäviä korjauskuluja

Korroosio lämmönsiirtoputkiston sisäpinnoilla voi johtua myös monesta erilaisesta asiasta tai niiden yhdistelmästä, mutta yleisin korroosion muoto, mitä itse olen tavannut, on nesteen ja ilman rajapintaan muodostunut korroosio. Tämä syntyy silloin, kun lämmönsiirtoverkoston sisälle pääsee ilmaa väärin säädetyn tai mitoitetun painejärjestelmän vuoksi.

RTG 583x333

Kuva: RTG-kuva paljastaa viimeistään ongelman

Putken sisällä tapahtuva korroosio on piilossa ja sitä on hankala havaita, mikäli sitä ei tarkoituksenmukaisesti etsi ja löydä. Tämän vuoksi korroosio on syytä löytää niin pian kuin mahdollista, koska se voi aiheuttaa mittavia vahinkoja kiinteistölle ja olosuhteille kiinteistössä. Lisäksi vuotojen korjaaminen on kallista. Pahimmissa tapauksissa puhutaan satojentuhansien eurojen korjauksista, jotka olisi voitu välttää, jos ongelmaa olisi etsitty ja löydetty ajoissa. TPI:n kehittämien omien menetelmien ja korroosionopeuden mittaamisen lisäksi myös putkistojen röntgenkuvaus on yksi hyväksi havaittu tapa korroosion löytämiseksi. Röntgenkuvista voi havaita esimerkiksi pistekorroosion.

Mittaus- ja korjausmenetelmät pidentävät kiinteistön elinkaarta

Ongelman laajuutta ja ajankohtaisuutta pyritään nostamaan esiin riskianalyysin avulla. Tällöin tietyn aikajanan puitteissa määritellään senhetkisen järjestelmän elinkaari vs. kunnostetun järjestelmän elinkaari, ja näille arvioidaan kustannukset. Mikäli rajusta korroosiosta kärsivän järjestelmän kunnostustoimenpiteisiin ei lähdetä heti, niin sen korjaaminen tulee 5-7 vuoden päästä jopa 10-20 kertaa kalliimmaksi.

TPI Controlin ydinosaamiseen kuuluu korroosion poistaminen lämmönsiirtojärjestelmistä ja tämä prosessi räätälöidään kohdekohtaisesti, jotta myös puhdistuksen aikaiset riskit minimoidaan. Järjestelmän puhdistuksen ja painejärjestelmän säädön perimmäinen tarkoitus on saattaa nestekiertoinen järjestelmä niin hyvään tilaan kuin sen elinkaari mahdollistaa. Tämän jälkeen verkoston kuntoa seurataan säännöllisen kontrollin avulla, jolloin mittauksissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida ennakoivasti ja ajoissa. Näin varmistetaan, ettei vastaavaa ongelmaa pääse syntymään.

 

Ota yhteyttä

Kimmo Mikkola
Kimmo Mikkola

Hei! Olen Kimmo Mikkola ja toimin teknisenä asiantuntijana TPI:llä. Vapaa-aikani vietän tennis-, padel- tai golfkentällä unohtamatta sienestystä, kalastusta ja veneilyä.

LinkedIn