Artikkeli

21.8.2019

Rakennusautomaation on perustuttuva todellisuuteen

Toimivien sisäolosuhteiden perustana ovat oikein säädettyjen laitteiden ja rakennusautomaation välisen informaation luotettavuus. Jos automaation osoittamat arvot eivät vastaa kiinteistön talotekniikkajärjestelmän todellista tilaa, vaikutukset näkyvät yleensä tilankäyttäjien viihtyvyydessä.

Tekninen asiantuntija Mikko Koppanen

Tärkeintä on tilankäyttäjien viihtyvyys

TPI:n pyrkimyksenä on osoittaa, miten kiinteistöt, järjestelmät ja sisäolosuhteet todella toimivat. Pelkkä datan tarkkailu ei kerro mitään, jos ei tiedä, mitä tarkkailee. TPI Controlin tekninen asiantuntija Mikko Koppanen kertoo, että vastaan on tullut esimerkiksi tilanteita, joissa automatiikka ja valvonta kertovat venttiilien olevan kunnossa, vaikka todellisuudessa koko venttiileitä ei ole edes asennettu.

”Valitettavan usein tilanne ruudulla ei korreloi sen kanssa, mitä todella tapahtuu””, sanoo Koppanen. ”Me tähtäämme aina siihen, että saamme pidettyä kiinteistön olosuhteet mahdollisimman hyvinä”, hän jatkaa. Se edellyttää automaation ja valvonnan osalta sitä, että ruudulla näkyvät tilanteet ja hälytykset vastaavat todellisuutta.

”Se mikä lopulta jää viivan alle, on tilankäyttäjien viihtyvyys”, Koppanen toteaa lopuksi. ”Viihtyvyys rakentuu optimaalisista sisäolosuhteista. Toimivalla rakennusautomaatiolla sekä tutkittuun dataan perustuvalla asiantuntemuksella olosuhteet pysyvät kontrollissa.”

Valvonta auttaa vain, jos siihen voi luottaa

Koppasen mukaan kiinteistön olosuhteiden sekä talotekniikan toimivuuden etävalvonta on ainoastaan niin hyvää kuin järjestelmä antaa myöten. Jos tilannetta seurataan vain tietokoneen ruudulta, voidaan tarkkailla vain niitä asioita, joita järjestelmä on ohjelmoitu kertomaan.

”Loppujen lopuksi se, kuinka kokonaisuus on toteutettu, määrittää sen, mitä kaikkea voidaan säätää ja kuinka hyvin olosuhteet pysyvät kontrollissa”, Koppanen kiteyttää. Valvonnasta ei siis ole hyötyä, ellei sen antama informaatio vastaa todellista tilannetta.

”Automaatio on kiinteistön hermot sekä äly”, kiteyttää Koppanen. Kun automaatio toimii oikein, sen pitäisi pyrkiä toteuttamaan haluttuja olosuhteita niissä puitteissa, mitä laitteiden ja resurssien puolesta on mahdollista. Toimivan rakennusautomaatiojärjestelmän ansiosta kiinteistön lämpötilaa, kosteutta, ilmamääriä ja hiilidioksidipitoisuuksia voidaan määritellä haluttujen arvojen mukaisiksi. Koppanen korostaa, että kiinteistön sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavat useat tekijät, ja optimaaliset olosuhteet ovatkin rakenteiden, putkistojen, ilmanvaihdon ja automaation yhteispeliä.

(Teksti ja kuva/Bermuda Oy)

Mikko Koppanen
Mikko Koppanen

Hei, olen Mikko Koppanen. Toimin TPI:llä teknisenä asiantuntijana. Työn ulkopuolella vietän aikaani perheen parissa, ulkoillen ja pihatöissä. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana kiinteistöjä ei pääse pakoon edes vapaalla.

LinkedIn