Artikkeli

5.2.2019

TPI Control – ilmastoinnin, lämmityksen ja jäähdytyksen ammattilainen

TPI Control Oy on cleantech-alan asiantuntijapalveluyritys, joka tutkii, analysoi ja kontrolloi kiinteistöjen ilmastoinnin, lämmityksen ja jäähdytyksen kuntoa. Tulosten perusteella toteutetaan ratkaisuja, joiden avulla käytössä oleva talotekniikka toimii paremmin.

TPI Control Oy:n asiakkuusjohtaja Arttu Laitinen

- Talotekninen sisäolosuhteiden hallinta on meidän ydinosaamista. Tavoitteemme on, että olosuhteet pystytään varmistamaan kiinteistössä tarkoituksenmukaisiksi, TPI Control Oy:n asiakkuusjohtaja Arttu Laitinen toteaa ja jatkaa: - Kiinteistötekniikka tarvitsee ylläpitoa toimiakseen oikein. Me autamme kontrolloimaan lämpöä ja ilmanvaihtoa ennakoivasti. Aloitamme olosuhdeselvityksellä ja kunnostuksella, jonka jälkeen asiakas voi jättää ne TPI:n kontrolloitavaksi yhteistyössä päivittäishuollon kanssa.

Toimenpidesuunnitelmalla kohti pitkän tähtäimen seurantaa

- Olen toiminut tällä alalla 10 vuotta. Suurimpia ongelmia on, että rakentamisen prosessi on rikki. Tänä päivänä rakentamisessa on erittäin vaikea saada ilmastoinnin, lämmityksen ja jäähdytyksen osalta hyvää lopputulosta kerralla. Usein joudutaan paikkaamaan jälkeenpäin nk. ”valmiita” lopputuloksia, Laitinen kertoo.

- TPI Control on kehittänyt olemassa olevan kiinteistökannan avulla prosessin, jolla vanhemmat verkostot saatetaan siihen kuntoon, jossa niiden olisi alun perinkin pitänyt olla. Prosessilla saadaan sitä kautta tuotettua hyöty kiinteistöön. Lähes sama prosessi mikä toimii nyt ylläpidossa, toimii myös uusissa kiinteistöjen käyttöönotoissa, Laitinen sanoo.

- Tiedon tuottaminen on yksi suurimpia TPI Controlin kykyjä, joilla osoitetaan, miten laitteita pitää jatkossa käyttää ja miten pitää toimia, että prosessi toimii oikein, Laitinen kiteyttää.

- TPI Controlin mukanaolo turvaa sen, että tunnistamme ongelmakohdat ajoissa. Tuomme lisäarvoa ennakoimalla ongelmakohdat jo suunnittelu- ja työmaavaiheessa. Näin talon valmistuttua ei ole ongelmia ratkottavana, vaan käyttäjä pääsee käyttämään tiloja tarkoituksenmukaisesti ja myös huolto pärjää siinä kokonaisuudessa, Laitinen määrittelee.

- Meidän näkökulma on, että haluamme heti alusta lähtien ajatella kiinteistön ja sen tekniikan koko käyttöikää, mieluummin 25 - 30 vuotta, jolloin myös päivittäishuolto pystyy toimimaan sen kanssa, olipa tekniikka miten monimutkaista tahansa.

Jo 2500 kiinteistöä, joiden järjestelmät TPI on saattanut kuntoon

-TPI Controlilla on laaja asiakaskunta. Olemme vieneet mallia mm. Citycon-kauppakeskuksiin. Cityconin prosessit ovat meidän ylläpidossa ja olemme myös päivittäishuollon tukena. Lisäksi meillä on saman prosessin läpikäyneenä kymmeniä Sampo Oyj:n kiinteistöjä.

Muista asiakkuuksista Laitinen mainitsee Helsingin kaupungin ja HUSin.

- Asiantuntijatiimimme vie kiinteistöjä kohti taloudellisempaa, ekologisempaa ja terveellisempää huomista. Hyvinvointia ja kestäviä tuloksia syntyy, kun sisäolosuhteiden hallintaa ja kiinteistötekniikkaa johdetaan kokonaisuutena, tutkitulla tiedolla, Arttu Laitinen linjaa.

(Teksti/Eini Kettunen/Sosiaali- ja kuntatalous)

Arttu Laitinen
Arttu Laitinen

Hei olen Arttu Laitinen, myyntijohtaja TPI:llä. Vapaa-aikanani vedän judotoimintaa Meidokanissa ja kesäisin pelailen golfia.

LinkedIn