Asiakasreferenssi

16.3.2021

TPI Control tuottaa Colliersille ajantasaista dataa tiedolla johtamisen tueksi

TPI Controlin raportointipalvelut tarjoavat Colliersille reaaliaikaista tietoa kiinteistöjen olosuhteista. Sen avulla Colliers pystyy vastaamaan modernin kiinteistöjohtamisen tarpeisiin ja olemaan tietoon perustuvan päätöksenteon edelläkävijä alallaan.

Colliers 2 1200x600

TPI Control ja Colliers tekevät useassa asiakkuudessa tiivistä ja intensiivistä yhteistyötä, jossa tuotetaan ajantasaista tilannekuvaa kiinteistöjen olosuhteista. Olennaista on TPI:n kiinteistökohtainen tietokanta TOPI ja siitä tuotettu tekninen tieto, jonka kiinteistöpäälliköt saavat käyttöönsä. Sen avulla voidaan pidentää kiinteistön käyttöikää sekä huolehtia siitä, että kiinteistön arvo säilyy. Colliersin luottamus TPI:hin perustuu pitkään yhteiseen kokemukseen:

–Yhteistyömme alkoi lähes vuosikymmen sitten, kun työskentelin vielä eri yrityksessä. Opin tuntemaan TPI Controlin tekemistä ja vakuutuin, että tässä on hyvä ja osaava kumppani, taustoittaa Colliersin aluejohtaja Eeva Kaartinen.

Ajantasainen tilannekuva auttaa tekemään parempia päätöksiä

Tiedolla johtaminen on päivän sana alalla kuin alalla: yrityksillä ja organisaatioilla on valtavasti dataa, jota halutaan ja myös enenevissä määrin osataan hyödyntää päätöksenteossa. Tähän tarpeeseen myös Colliers haluaa vastata, ja TPI Controlin yksityiskohtainen tutkimus- ja analyysiraportointi tarjoaa siihen tarvittavan tiedon:

– Olemme ottaneet käyttöön visuaalisen Colliers360-raportointialustan, johon kerätään reaaliaikaista dataa kiinteistöistä – muun muassa kohteen olosuhteista, teknisestä kunnosta sekä talouteen liittyvistä asioista. Se toimii sekä kiinteistönomistajan että kohteen kiinteistöpäällikön työkaluna ja päätöksenteon perustana. Yksi TPI Controlin tarjoaman palvelun tärkeä ominaisuus on, että saamme kiinteistöistä aina myös historiatietoa käyttöön, Kaartinen kertoo.

Kun kiinteistöjä koskevia päätöksiä tehdään pitkällä aikavälillä, on uuden tiedon lisäksi myös kaikki kiinteistöjä koskeva historiatieto tallessa: se auttaa ennustamaan tulevaisuutta ja tekemään päätöksiä todennetun tiedon pohjalta.

– Kun alustalle tallentuu dataa esimerkiksi siitä, mitä tietyn tyyppinen toimenpide on maksanut, voidaan verrata saman tyyppisiä kiinteistöjä keskenään ja miettiä eroja esimerkiksi tilanteessa, jossa yhden kohteen siivouskulut ovat kolminkertaiset toiseen verrattuna. Data auttaa myös ennakoimaan kassavirtoja, kun menojen kautta voi tehdä rahavirtaennusteen.

Ylimmän johdon työkalusta osaksi kiinteistöpäälliköiden arkipäivää


Reaaliaikaisen tilannekuvan antava raportointinäkymä ei nykypäivänä ole vain ylimmän johdon työkalu, vaan se on jalkautunut myös kentälle. Kaartisen mukaan tilannekuvaraporttia käyttävätkin erityisesti kiinteistöpäälliköt. Tällöin TPI Control toimii heidän tukenaan ja on mukana tekemässä toimenpiteitä:

– Kiinteistöpäälliköt tulevat eri taustoista, ja osalle TPI Controlin tarjoama tekninen tuki on suuremmassa roolissa. TPI:lle voi koska tahansa soittaa ja kysyä neuvoa ja apua saa aina – välissä ei ole koskaan ollut turhaa byrokratiaa.

Eeva Kaartinen ja TPI Control ovat tehneet tiivistä yhteistyötä pitkään. Vuosien varrella kiinteistöjen LVIA-kunnossapito on kehittynyt entistä dataan perustuvammaksi ja ennakoivammaksi, mutta yhtä tärkeässä roolissa ovat Kaartisen mukaan ihmiset yrityksen takana ja heidän kanssaan kehittynyt asiakassuhde.


Ota yhteyttä

Eeva Kaartinen 940x788

– Yhteistyö on tiivistä ja välitöntä, ja se perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Toivon, että työskentelymme jatkuu samanlaisena ja jopa syvenee entisestään.

Eeva Kaartinen, Aluejohtaja, Colliers Finland