Due Diligence - Lopeta arvailu ja minimoi talotekniset riskit kiinteistösijoituspäätöstä tehdessäsi

Kun investoit kiinteistöön, haluat olla varma, että ymmärrät kaikki potentiaaliset riskit ja kustannukset. Yksi tärkeimmistä investointipäätöstäsi ohjaavista tekijöistä on rakennuksen tekninen kunto. Tässä nousee esille talotekniikan due diligence -analyysi, ja erityisesti LVI-järjestelmien arviointi - alue, johon TPI Control Oy on erikoistunut.

LVI-järjestelmien toimivuus on keskeinen osa rakennuksen terveellisyyttä, käyttömukavuutta ja pitkää käyttöikää. Toimivat järjestelmät vaikuttavat myös suoraan kiinteistön arvoon positiivisesti. Meidän asiantuntijamme avulla saat 100 % mitattuun ja varmistettuun dataan perustuvan kattavan selvityksen rakennuksen lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmistä. Selvityksessä käydään läpi kaikkien järjestelmien toimintaa, iät, kunnossapidon ja mahdolliset korjaus- tai päivitystarpeet, ja millaiset edellytykset järjestelmillä on tuottaa halutut sisäolosuhteet energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, millaisia investointeja voit odottaa lähitulevaisuudessa ja saat tietoa, miten nämä vaikuttavat kiinteistön arvoon.Mikä ihmeen talotekniikan selvitys?

Taloteknisessä LVIA-järjestelmien selvityksessä käydään läpi kiinteistökokonaisuuden kaikkien järjestelmien suunnittelu, rakenne, tämänhetkinen toiminta, laitteiston kunto, ja automaatio 100 % mitattuun tietoon ja analyysiin perustuen.

Selvityksen pohjalta luomme kiinteistön talotekniikan nykytilan kuvauksen (kunto, toiminta, energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys) sekä näkemyksen tarvittavista kunnostustoimista ja uusimistarpeista. Kunnostustoimet yksilöidään, hinnoitellaan ja perustellaan kustannussäästöpotentiaaleilla. Tiedoista luodaan yhteenveto sijoituslaskentaa varten sekä kattava tekninen selvitys kiinteistöhallintaa varten.

Kaikki tieto on yhdessä paikassa erittäin helposti ja selkeästi ymmärrettävissä. Tieto voidaan tarvittaessa viedä asiakkaan omiin järjestelmiin ja on valmis vietäväksi kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS). Tämän avulla nähdään nopeasti, millainen kunnostusvelka omistajaa odottaa.

TPI Control on toteuttanut talotekniikan selvityksiä jo 30 vuoden ajan tuhansissa kohteissa

Valitse TPI Control Oy, kun haluat ymmärtää paremmin kiinteistöinvestointisi tekniset näkökohdat ja niiden vaikutukset kiinteistön todelliseen arvoon. Meidän asiantuntemuksemme ja kokemuksemme talotekniikan selvityksessä auttaa sinua tekemään oikeaan, mitattuun tietoon perustuvan päätöksen.

Oletteko kiinteistön transaktiotilanteessa ja teitä epäilyttää talotekniikan tilanne ja sen vaikutuksen kiinteistön energiatehokkuuteen ja ympäristöarvoihin? Ota rohkeasti meihin yhteyttä niin tuomme teille 100 % mitattua tietoa ilman turhia arvailuja ja pelkkiä konekorttien katseluja.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200