Haluatko merkittäviä energiahyötyjä lämmitysjärjestelmistäsi jo tänä talvena?

Olemme lähellä sitä hetkeä, jolloin talvi yllättää taas autoilijat. Emmehän anna saman tapahtua kiinteistöllemme? Nyt on oikea hetki varmistaa, että kiinteistösi ovat valmiina lämmityskauteen. Oikeilla toimenpiteillä konkreettisia säästöjä energiankulutuksessa heti tulevalle talvelle!

Perusasiat kuntoon

Lämmityksen perusasioita ei pidä vähätellä vaan ne kannattaa tarkistaa omatoimisesti tai päivittäishuoltoliikkeen toimesta. Esimerkiksi – tarkistetaan, että kaukolämmön kesäsulku on avattu asianmukaisesti ja että patteri-/lattialämmityspiireissä ei ole toiminnallisia häiriöitä.

Mistä lämmityskauden energiasäästöjä on löydettävissä?

Monessa kiinteistössä tullaan tarkastelemaan kriittisesti haluttuja sisäolosuhteita ja tinkimään mm. tavoitellusta sisälämpötilasta ja tämän ajoittamisesta. Näillä toimenpiteillä vaikutetaan varmasti talotekniikan energiankulutukseen, tosin sisäolosuhteiden kustannuksella.

Mitä muuta tilanteessa on tehtävissä? Emme tarjoa hopealuoteja asiaan, vaan 20 vuoden kokemuksella suosittelemme lämpimästi varmistamaan ainakin kaksi kokonaisuutta jokaisessa kiinteistössä edellä mainittujen perusasioiden lisäksi.

Näyttökuva 2022-10-11 092346

1. Lämmönsiirtoverkoston tila

Lämpöenergian tulee siirtyä lämmönjakolähteestä tehokkaasti ja mahdollisimman häviöttömästi koko kiinteistön alueelle ja käytössä oleviin patteri- ja lattialämmityspiireihin. Kiinteistöjä hukataan paljon lämpöenergiaa juuri tällä välillä.

Yleinen syy tähän on lämmönsiirtonesteen huono kunto. Nesteeseen liuenneet epäpuhtaudet tai ilma toimivat tehokkaana eristeenä, jolloin vain osa kiinteistön maksamasta energiasta oikeasti siirtyy kohdetiloihin. Epäpuhtauksista on myös voinut muodostua tukkeita tai vaillinainen paineiden tasapainotus voi johtaa tilanteeseen, jossa lämpö ei kierrä lainkaan osassa kiinteistöä. Tällöin voidaan joutua tilanteeseen, jossa järjestelmään joudutaan ajamaan kovalla lähtöpaineella hyvin kuumaa nestettä, jotta edes osassa kiinteistöä on siedettävät työskentelyolosuhteet.

Vastaavasti ilmanvaihdossa tulee käydä läpi ja tarvittaessa säätää sisään puhallettavan ilman lämpötilat, painetasot vaipan yli sekä lämmön talteenoton toimivuus. Energiantehokkuuden näkökulmasta on kriittistä tarkistaa mahdollisen lämmön talteenoton nestepiirin höytysuhde. Nestepiiri on usein ilman tarkastelua jäävä osuus, joka käytännössä romahduttaa LTO:n energiatehokkuuden. Kokemuksemme on, että oikeilla toimenpiteillä ilmanvaihdon ja lämmön talteenotossa päästään nopeasti energiasäästöihin.  

Näyttökuva 2022-10-11 092454

2. Saavutettavien säästöjen varmistaminen ja ylläpitäminen

Nestejärjestelmien epäpuhtaudet, tukkeumat sekä paineongelmat ovat oireita, eivät syitä. Varsinaiset syyt johtuvat ongelmista järjestelmässä, sen ohjauksesta tai huollosta. Ongelmien takana voivat olla keskenään riitelevät järjestelmän osat, yksittäisen järjestelmän vikatila, automaatio-ohjaus tai arkihuollon hyvässä tarkoituksessa tekemät toimenpiteet. Ilman juurisyiden syvempää ymmärtämistä ja niiden korjaamista energiahyötyä ei voida ylläpitää pitkään.

TPI Control tarjoaa lämmitysjärjestelmien olosuhdeselvityksiä ja kunnostuspalveluja 20 vuoden kokemuksella. Olosuhdeselvityksessä käydään läpi verkoston suunnittelu, rakenne, tämänhetkinen toiminta, laitteiston kunto nesteanalyysi ja mikrobiviljelmä. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan myös lämmitykseen liittyvien iv-koneiden ja lämmön talteenoton toimintaa.

Selvityksen pohjalta luodaan järjestelmälle korjaussuunnitelma mikä on helppo viedä kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS). Kiireellisimmät kunnostukset saadaan tehtyä TPI Control Oy:n omalla henkilökunnalla, jolloin palveluketju pysyy lyhyenä ja lämmitys saadaan nopeastikin toimimaan energiatehokkaasti.  

TPI_palveluprosessikuva

Kun "syytä epäillä" -kynnys ylittyy

Onko teillä kiinteistöjä, joissa "syytä epäillä" -kynnys ylittyy lämmityksen osalta? Nopeasti toimimalla seikkaan voidaan vielä puuttua jo tälle talvelle.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200