LVIA-järjestelmien nykytila yhdellä vilkaisulla tietoon: Neljä syytä valjastaa visuaalinen kiinteistöjohtamisen raportointialusta päätöksenteon tueksi

Askarruttavatko kiinteistösi energiankulutus tai sisäilman tila? Haluaisitko nähdä yhdellä silmäyksellä, milloin järjestelmiä on viimeksi huollettu? Saanemme esitellä ystävämme TOPI:n – kiinteistösi LVIA-järjestelmien nykytilan väsymättömän analysoijan. Katso neljä tärkeintä syytä siihen, miksi TOPI on verraton apuri kiinteistösi arkeen!

Vuonna 2020 olimme haasteen edessä: Halusimme löytää monitasoisen ja älykkään ohjelmistoratkaisun, joka palvelisi asiakkaidemme kasvanutta tietotarvetta ja tehostaisi palveluitamme entisestään. Lopputulokseksi haluttiin tuotteiden, palvelujen ja mittaustulosten muodostama kokonaisuus, joka tukee LVIA-järjestelmiä, niiden huoltamista ja ylläpitoa.

Emme halunneet joustaa asiakkaillemme tarjottavista ominaisuuksita piiruakaan. Markkinoilta ei kuitenkaanlöytynyt valmista ohjelmistokokonaisuutta, jonka keskiössä olisivat puhtaasti kiinteistö ja sen järjestelmät. Päätimmekin lopulta jatkokehittää omaa, vuodesta 2014 lähtien käytössä ollutta TOPI-toiminnanohjausjärjestelmäämme yhteistyössä Codemenin kanssa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että teimme parhaan ratkaisun nykyisiä ja tulevia kumppaneitamme varten. Lue alta, miten TOPI auttaa kiinteistön omistajia ja managereita arjen päätöksenteossa.

1. TOPI tarjoaa vain oikeaa, todennettua tietoa

Elämme tietotulvan keskellä. Kaikki data tallennetaan – myös turha ja väärä. Jos esimerkiksi laitteessa on väärät asetukset, ovat myös sen antamat mittaukset virheellisiä. Jos tällaiseen tietoon luotetaan ilman tarkempaa analyysia, tehdään päätökset väärän tiedon perusteella.

Olemme TPI:llä panostaneet siihen, että asiakkaiden LVIA-järjestelmistä keräämämme tieto on tarkoituksenmukaista ja asiantuntijoiden varmistamaa. Nämä tiedot ovat asiakkaidemme kiinteistöpalveluiden käytössä suoraan TOPI-tietojärjestelmämme kautta.

Todennettu tieto on ensiarvoisen tärkeää kiinteistöjen tulevaisuutta ajatelleen: Oikean tiedon perusteella kohteen managerilla on selkeä näkymä tulevaisuuden huolto- ja korjaustarpeisiin, jolloin nämä voidaan käydä systemaattisesti läpi myös kohteen omistajan kanssa ja tehdä tietoon – ei tuntumaan – perustuvia päätöksiä.

topikuva 1200x600

2. TOPI ehdottaa toimenpiteitä  juuri oikeaan aikaan


TOPI:a käyttäessäsi voit olla varma, että LVIA-järjestelmien toimenpiteet päästään suunnittelemaan ja ajoitetaan oikean ajankohtaan. Toimenpidesuunnitelma syntyy järjestelmistä kerätyn ja asiantuntijan analysoiman ja validoiman kiinteistö- ja järjestelmätiedon perusteella. Tuomme tiedon eri integraatioratkaisuillamme järjestelmiisi ja selkeän kustannustehokkaan suunnitelman LVIA-järjestelmien kuntoon saattamiseksi. Pysyt ajan tasalla kiinteistöjesi LVIA-järjestelmien tilasta ja korjausvelasta ja kiinteistön käyttäjät kiittävät.

TPI_palveluprosessikuva

3. Liikennevalonäkymässä näet kohteen järjestelmien tilan yhdellä vilkaisulla


Olennaisella ja varmistetulla tiedolla on helppo seurata kiinteistön kokonaistilaa palveluprosessimme edetessä. Tämän tuomme esiin liikennevaloin, jotka perustuvat kiinteistöissä mitattuihin ja varmistettuihin suureisiin. Asiakaskommunikaation ajatellen olemme kehittäneet tämän vuoden aikana TOPI-C -näkymän. TOPI-C (Customer-näkymä) tuo helppokäyttöisesti kiinteistön LVIA-järjestelmien nykytilan liikennevaloin esille. Saman asiakkaan kaikkien rakennuksien verkostojen tila, historia sekä budjetointitarpeet tuleville vuosille ovat yhdessä näkymässä. Näin saadaan helposti kiinteistösalkun kokonaistilanne esille.

4. Pitkän tähtäimen suunnitelma antaa kokonaiskuvan ja helpottaa päätöksentekoa


Rakennuksen tiedot perustuvat järjestelmätason PTS-tietoihin (pitkän tähtäimen suunnitelma), joista nähdään järjestelmän tila, tehdyt toimenpiteet ja tulevat kunnostussuositukset. Asiakas saa kattavan kokonaiskuvan LVIA-järjestelmien toimivuudesta ja suunnitelman niiden kuntoon saattamisesta.

Haluatko kuulla enemmän siitä, miten kiinteistölle taataan ennakoiva huolto ja tyytyväiset käyttäjät?

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200