TPI CONTROL OY MUKANA METSÄ FIBREN BIOTUOTETEHDASPROJEKTIN TOTEUTUMISESSA

TPI Control toimittaa Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan lämpöjohtoverkoston propyleeniglykolinesteet sekä verkostojen täyttötyön. Urakkakokonaisuus on osa biotuotetehtaan kokonaisinvestointia. Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Kemin biotuotetehdas valmistaa täysin ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi myös paljon muita erilaisia biotuotteita ja tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen.

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas tulee alittamaan Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat. Tehtaan ja tehdasalueen aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoja.

Kokemus ja vastuullisuus käsi kädessä

Biotuotetehtaassa keskeistä on pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. TPI Control on omalta osaltaan mukana varmistamassa, että uuden tehtaan vastuullisuusvaatimukset täyttyvät.

TPI Controlin vuosikymmenien kokemus näkyy luottamuksena asiakkaan suuntaan ja näyttöjen perusteella TPI Control Oy valikoitui tehtaan verkostojen käyttöönottohankkeen toteuttajaksi.

”TPI Control Oy:n vastuullinen ja laadukas toimintamalli tukee meidän tavoitteitamme olla vastuullisuuden aallonharjalla ja jatkuvassa kehityksessä. On hienoa, että hanke voidaan viedä läpi luotettavan toimijan kautta”, toteaa Jari Koskela, biotuotetehdasprojektin HVAC-päällikkö.

Tehdas tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh. Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 prosenttia, joten yli puolet sähköstä toimitetaan valtakunnan verkkoon. Kemin uusi tehdas tuleekin tuottamaan uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta. Koko maassa Metsä Group tuottaa noin 15 prosenttia Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta.

”On kunnia olla mukana näin merkittävässä vastuullisuuteen panostavassa hankkeessa ja tuoda asiakkaalle sitä lisäarvoa, josta vuosikymmenien kokemuksella olemme hioneet timanttia”, kertoo TPI Control Oy:n avainasiakaspäällikkö Timo Puronurmi.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200