TPI Control Oy vastuullisuuden keskiössä - LEED, BREEAM ja ESG

Vastuullisuudesta puhutaan paljon. Mitä se oikeastaan on ja mitä sillä tavoitellaan? TPI Control vastaa vastuullisuushaasteisiin ja varmistaa, että oikein toimimalla voidaan vaikuttaa tähän kaikille tärkeään aiheeseen ympäristöä kunnioittaen ja kustannustehokkaasti.

Vastuullisuus käsitteenä ja kokonaisuutena on laaja. Sitä on helpompi ymmärtää pilkottuna pienempiin kokonaisuuksiin. Eräs näistä kokonaisuuksista on kiinteistöillekin tärkeä ESG, joka keskittyy koko liiketoiminnan vastuullisuuteen.

ESG on lyhenne sanoista Environmental (ympäristö), Social (sosiaalinen) ja Governance (yritys). Käytännössä se tarkoittaa yrityksen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää vastuullisuutta. ESG on myös vastuullisessa sijoittamisessa käytettävä analyysimenetelmä.

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ESG:n mittaama vastuullisuus näkyy monin eri tavoin. Yrityksen toimintaympäristö muuttuu - tärkeitä tekijöitä tässä ovat esimerkiksi ilmasto, taloudellinen vakaus ja työvoiman sekä raaka-aineiden saanti.

Vaikka ESG vaikuttaakin yrityksiin kokonaisvaltaisesti aina hallinnosta ihmisten johtamiseen ja sitä kautta sitoutumiseen, kiinteistöjä koskettaa erityisesti sen ympäristönäkökulma.

Kiinteistöala on merkittävässä asemassa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa ja jokaisen kiinteistön onkin pohdittava omia valintojaan sekä vastuitaan, ja tämän lisäksi ryhdyttävä viimeistään nyt tuomaan niitä käytäntöön.

Nykyään yritysjärjestelyissäkin evaluoidaan yrityksen arvo muiden tekijöiden ohessa ESG-impaktin ja -riskien perusteella. Hyvä uutinen on, että ESG on mitattava ja tilintarkastettava asia.

TPI Control auttaa edistämään vastuullisia toimenpiteitä todellisilla mittauksilla. Mittausten avulla voidaan selvittää kiinteistön kunto ja reagoida tuloksiin niiden edellyttämällä tavalla oikeaan aikaan.

ESG:n lisäksi muita vastuullisten kiinteistöjen merkkejä ja mittareita ovat mm. ympäristösertifikaatit, jotka viestivät vahvasti rakennusten omistajien ympäristömyönteisyydestä ja pyrkimyksestä kohti vastuullisempia valintoja.

LEED-luokitus kertoo kiinteistön energiatehokkuudesta

Vastuullisuuskysymysten myötä kiinteistöjen arvoa mitataan eri tavoin kuin ennen.

Myös sijoittajat ovat kiinnostuneita muun muassa energiatehokkuudesta ja sertifikaatteja vaaditaan koko ajan enemmän.

Kansainvälisesti laajimmalle levinnyt ympäristösertifiointijärjestelmä on LEED-sertifikaatti, joka on myös melko suoraviivainen verrattuna moniin muihin vastaaviin sertifiointeihin.

LEED arvioi hyvin laajasti ja kattavasti rakennusten ympäristöominaisuuksia sekä kestävän kehityksen mukaisia rakennusratkaisuja. Tavoitteena on vähentää rakennusten ympäristön kuormitusta.

LEED on sopiva sertifikaatti erityisesti suuremmille hankkeille ja toimistorakennuksille. Kriteereinä on mm. energiankulutuksen vähentäminen, tehokas vedenkäyttö, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, sisäilman laadun parantaminen ja kohteen sijainti.

TPI Controlin toimien avulla saavutetaan LEED-kriteereistä energiansäästöt ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen suhteellisen helposti.

BREEAM-luokitus panostaa toimistojen sisäilman laatuun

BREEAM on Euroopan suosituin kiinteistöjen ympäristösertifikaatti. Se voidaan räätälöidä maakohtaisesti, jolloin painoarvo siirtyy olennaisiin kriteereihin ja helpottaa niiden täyttymistä.

BREEAM kiinnittää huomiota esimerkiksi tonttien käyttöön ja palkitsee valmiiksi olemassa olevan tontin käyttämisestä. Toimistorakennusten kohdalla kriteeristö panostaa erityisesti sisäilman laatuun.

TPI Controlin toimenpiteillä on merkittävä vaikutus sisäolosuhteisiin. Sitä kautta voimme oleellisesti tukea hyvää BREEAM-luokitusta.

168248536_l

Palvelumme auttavat edistämään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja hyviä sisäolosuhteita

Vastuullisuus ei kuitenkaan ole pelkkää sertifikaattien tavoittelua. Päinvastoin, kun asiat ovat oikeasti kunnossa, vastuullisuustekijät ja -kriteerit täyttyvät itsestään.

Aito vastuullisuus ei ole paketin päälle liimattu tarra, vaan halu pitää asioista ja sitä kautta ympäristöstä huolta.

Miten asiat saadaan oikeasti kuntoon?

Usein pienetkin muutokset auttavat eteenpäin.

Toimenpiteemme kohteessa perustuvat aina todelliseen mitattuun dataan, jonka avulla teemme kohteen taloteknisiin järjestelmiin läpinäkyvän pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). Suunnitelmaan on viety aina oikeat toimenpiteet toteutettaviksi oikea-aikaisesti.

Näiden toimenpiteiden avulla voimme yhdessä saada asiakkaan ympäristösertifikaattia edistettyä - ja ennen kaikkea varmistamme sen olennaisen asian, kiinteistön kunnossa pysymisen.

TPI Control tarjoaa myös jatkuvaa olosuhteiden seurantapalvelua, jolla voidaan havaita mahdolliset puutteet ja virheet sekä reagoida niihin ajoissa. Sen avulla päästäänkin usein melko helposti mahdollisten ongelmien jäljille.

Kiinteistöjen talotekniikan kokonaisvaltainen ylläpitopalvelu on jo vuosikymmenien ajan ollut TPI Controlin ydinosaamista, ja dataa on kertynyt noin 3000 kiinteistön noin 14000 taloteknisten järjestelmien kautta. Mitatun datan avulla toteutettavat kunnostukset tuovat usein merkittäviä energian- elinkaari- ja hiilijalanjälkisäästöjä. Toimenpiteillä saavutetaan parhaat sisäolosuhteet, joita myös kriteeristöt erityisesti painottavat ja tilojen käyttäjät arvostavat.

180456728_l

Vastuullisuus on niin laaja ja kattava kokonaisuus, ettei mikään kiinteistö tai yritys voi varmasti koskaan täyttää ihan jokaista vaatimusta ja kriteeriä, mutta parhaansa voi jokainen meistä tehdä niin yrityksen johtajana, työntekijänä kuin ihan ihmisenäkin. Tekomme voivat painottua ympäristöön tai vastuuseen ihmisten hyvinvoinnista.

Voimme keskittyä kierrätykseen, energiatehokkuuteen tai olosuhteiden parantamiseen, sillä kaikilla näillä osa-alueilla on kuitenkin lopulta vaikutus toisiinsa ja hyvät teot synnyttävät lisää hyviä asioita.

TPI Control voi auttaa niin energiatehokkuuden lisäämisessä, olosuhteiden parantamisessa kuin kierrätyksessäkin. Olemme myös ainoa toimija Suomessa, jolla on patentoitu jäteglykolin regenerointiin perustuva kierrätysmenetelmä. Täytämme näin ollen jätelain 1. pykälän sen kierrätysvaatimuksesta - vastuullisesti.

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää, miten me voimme tukea teidän vastuullisuustavoitteitanne.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200