TPI tarina kentältä: Miksi toimimatonta talotekniikkaa ei saa kytkeä pois päältä ja toivoa parasta

Tekninen asiantuntijamme meni paikalle uudehkoon kiinteistöön, jossa oli raportoitu lämpötilojen selittämätöntä heiluntaa, heikko jäähdytystä, vuotoja putkistoissa ja toimimattomia laitteita.

Kiinteistössä oli asiallisesti suunniteltu LVIA-järjestelmä: Energiankierrätysjärjestelmä, yhdistetty lämpöpumppu/vedenjäähdytyskone lauhdelämmön talteenottoon, normaali vedenjäädytyskone ja kattava valikoima nykyaikaisia IV-koneita. Lähtötietojen mukaan energiankierrätys ei ole toiminut, mm. johtuen vuodoista lämmönsiirtimillä.

Kun järjestelmiä ja niiden toimintaa tarkasteltiin kokonaisuutena ja paikalle tehtyihin mittauksiin perustuen - kävi ilmi, että ongelmavyyhdin juurisyynä on ollut toimimaton lämpöpumppu lauhdelämmön talteenotossa. Vikoja oli ollut laitteiston kummassakin päässä. Lauhdutuksen lämmönsiirtimet olivat hajonneet aiemmin ja myöhemmin lämpöpumpun siirtimet. Toimintaa ei auttanut, että ”lämpöpumppu” yritti toimia ensisijaisesti vedenjäädytyskoneena eikä lämpöpumppuna, lopulta toimimatta kunnolla kumpanakaan. Valitettavan hyvä esimerkki siinä, miten laitteiden käyttö väärin voi saada suuria ongelmia aikaan.

Oman kierteensä laitteistojen toimintaan ovat tehneet hajonneet lämmönsiirtimet kylmäkoneilla, mistä syystä kylmäaineet ja öljyt päätyivät jäähdytysjärjestelmään. Tästä oli seurauksena jäähdytysjärjestelmän kunnon nopea heikkeneminen ja mm. vuotoja verkostossa, ongelmia päätelaitteiden kunnossa, elinkaaren lyhenemisiä ja toimintahäiriöitä.

Kiinteistöautomaatio oli siis jatkanut järjestelmän ohjausta sillä oletuksella, että lauhdelämmön talteenotto toimisi kuten suunniteltua. Käytännössä lämmitysjärjestelmä oli kuitenkin täysin kaukolämmön varassa. Lämpötilat huojuivat koko prosessissa, lämmitysjärjestelmistä iv-koneille ja tiloihin asti. Jos lämpöpumpun viallinen toiminta olisi havaittu ajoissa – järjestelmä olisi todennäköisesti saatu toimintaan kohtuullisen pienellä säätötyöllä ja suuremmilta kunnostamisilta ja energiahukalta olisi vältytty.

Tarinan opetus

Toimimatonta talotekniikkaa ei saa kytkeä pois päältä ja toivoa, ettei sillä ole kerrannaisvaikutuksia muualle prosessiin. Yhden ongelman hetkellinen sulku pois voi aiheuttaa suuren laskun lähitulevaisuudessa, energiassa ja elinkaaressa. Taloteknisten järjestelmien ongelmia ratkottaessa ei tule tyytyä ensimmäisten oireiden korjaamiseen vaan pyrkiä löytämään oireiden juurisyyt ja poistaa nämä. Tällä tavalla on mahdollista aidosti varmistaa, että järjestelmällä on parhaat edellytykset tuottaa ne sisäolosuhteet, jotka kiinteistöön halutaan.

TPI Control Oy:n filosofia

Me TPI Controlilla uskomme faktapohjaiseen järjestelmien tutkimiseen ja samalla kiinteistön omistajia, managereita ja etävalvonnan ammattilaisia varmistamaan, että kiinteistön talotekniikkaa ohjataan ja huolletaan oikein. Olemme yli 20 vuoden talotekniikan kokemuksella tuotteistaneet palvelumallit, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti varmistaa talotekniikan toimivuus, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys:

Näiden palvelujen avulla sitoudumme saavutettaviin säästöihin ja toimimme vastuullisesti myös ympäristöä kunnioittaen. Meillä on myös patentoitu menetelmä jäteglykolin kierrätyksestä, jolloin lämmönsiirtonestettä ei tarvitse hävittää perinteisellä tavalla. Toteutamme siis jätelain ensimmäisen vaatimuksen kierrätyksestä.

Kerromme mielellämme, miten voimme saada teidän kiinteistönne talotekniikan energiatehokkaaksi, ympäristöystävälliseksi ja etävalvottavaan kuntoon. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, niin takaamme sinulle merkittäviä säästöjä kiinteistöissäsi.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200