Näin kiinteistön omistaja hyötyy

Ota yhteyttä

Ennakointi kannattaa - säilytä kiinteistösi arvo ja paranna tilankäyttäjien hyvinvointia

Tarjoamme erilaisille kiinteistöille yksilöllistä, ennakoivaa ja tietoon perustuvaa kunnossapitoa, jotta voit luottaa siihen, että kiinteistön tuotto kohenee, arvo säilyy ja tilankäyttäjien hyvinvointi on taattu. Meidän kauttamme saat välineitä strategiseen kiinteistöliiketoimintaan.

Järkevän suunnittelun sekä kattaviin mittaustuloksiin perustuvan tiedon avulla ongelmiin voidaan puuttua ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Tällöin ei synny yllättäviä riskejä, jotka vaikuttavat kiinteistöjen käyttäjien sisäolosuhteisiin. Kiinteistökohtaisen datan jatkuva kerryttäminen ja sen aktiivi käyttö tuottaa pitkällä aikavälillä moninaisia hyötyjä.

Palveluidemme avulla kiinteistön käyttöimago vahvistuu, tuotto pysyy tasaisena ja arvo säilyy eikä korjausvelkaa kerry. Kaikki tarvittava palvelu on saatavilla kustannustehokkaasti saman katon alta.

Asiantuntijoidemme tarjoamat toimivat ratkaisut tekevät kiinteistöjen ylläpidosta hallitumpaa, taloudellisempaa ja ekologisempaa. Kun kokonaisuus on hallinnassa, kaikki osapuolet hyötyvät.

Lämmitys – Jäähdytys – Ilmanvaihto – Automaatio
Prosessien olosuhteiden selvitys, kunnostus ja kontrollointi.

TPI Controlin avulla kiinteistösi toimii taloudellisesti, ekologisesti ja terveellisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Modernin kiinteistöjen LVIA-kunnossapidon tuloksellisuus perustuu suunnitelmallisuuteen, oikeaan tietoon ja tehokkaaseen prosessiin.

Infograafi TPI Controllin palveluista sisältäen suunnittelun, olosuhdeselvityksen, kunnostuksen ja toistuvan teknisen kontrolloinnin. Tiedot tallennetaan TOPI Kiinteistöjen tekniseen tietokantaan.

Yhteistyömme asiakkaan kanssa perustuu aina yhdessä laadittuun suunnitelmaan ja tavoitteisiin. Me vastaamme siitä, että kiinteistön sisäilmasto saatetaan teknisesti tavoitteiden mukaiseen optimaaliseen tilaan.

Suunnitelma ankkuroi tekemisen tavoitteisiin

Tarpeiden, tahtotilan, tavoitteiden ja päätösprosessin määrittely asiakkaan kanssa.

TP Control suunnitelma

Olosuhdeselvitys paljastaa aukot ja näyttää mahdollisuudet

Yksityiskohtainen tutkimus- ja analyysiraportti kiinteistön LVI-järjestelmien ja taloautomaation toiminnallisuudesta sekä energiatehokkuudesta. Priorisoitu ehdotus jatkotoimenpiteistä. Datan vienti TOPIin.

Olosuhdesselvitysikoni

Kunnostustoimenpiteet aina oikeaan aikaan ja tarpeeseen

Olosuhdeselvityksen antaman tiedon mukaisesti toteutettu kunnostushanke.
Raportointi asiakkaalle. Seuranta/kontrollointi-suunnitelma ja tiedon tallennus TOPIin.

Kunnostusikoni

Kontrolli varmistaa, että kaikki toimii

Säännölliset kontrollikäynnit ja mittaukset lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseksi. Kiinteistökohtaisen tiedon tallennus TOPIin.

Kontrolli-ikoni

TOPI – kiinteistökohtainen tietokantamme tietää ja muistaa

TOPI on asiakkaidemme kiinteistöjen tekninen - ja tapahtumatietokanta. Data muodostuu olosuhdeselvityksestä alkaen ja täydentyy kunnostus- ja kontrollitiedoilla

Datan jatkuva kerryttäminen ja sen aktiivi käyttö tuottaa kiinteistöpalvelulle moninkertaisia hyötyjä.

TOPIn sisältämät kiinteistökohtaiset tiedot:

  • yritykseen liitetyt rakennukset
  • LVIA-järjestelmien tekniset tiedot
  • PTS-suunnitelma ja tapahtumatiedot
  • järjestelmäkohtainen mittausdata ja historia
TPI Control Topi tietokanta