Vastuullisuus ja eettinen toiminta

Asioita, joista emme tingi missään olosuhteissa.

Yhteiset arvot ovat meille tärkeitä. Kaikkea toimintaamme ohjaavat luottamus, jatkuvuus, yhteisöllisyys sekä eettiset liiketoimintaperiaatteet. Olemme sitoutuneet kestäviin ja vastuullisiin toimintatapoihin, ja edellytämme niitä myös liikekumppaneiltamme. Pyrimme aina olemaan vastuullisuusasioissa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien luottamuksen arvoisia.

TPI Control Oy:n eettiset toimintaohjeet »

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Vastuullisuus on olennainen osa TPI Controlin tekemistä ja viestintää. Sekä sisäinen että sidosryhmien tai viranomaisten kanssa tapahtuva viestintä on avointa, läpinäkyvää, ymmärrettävää ja tosiasioihin perustuvaa.

Jokaisen TPI Controlin työntekijän velvollisuutena on toimia omassa työssään vastuullisesti asiakkaita, työtovereita ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Avoimuus-ikoni

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä työympäristön turvallisuus

TPI Control kunnioittaa ja tukee ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Toimimme toisiamme kohtaan oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti. Näitä periaatteita sovellamme myös yhteistyökumppaneidemme työntekijöihin sekä edustajiin.

Tarjoamme kaikille sekä henkisesti että fyysisesti turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa toimitaan sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen.

Tasa-arvo

Henkilöstöstä huolehtiminen

TPI Controlissa koko henkilöstön työkyky, osaaminen, työolosuhteet ja työilmapiiri ovat tekijöitä, joista syntyy hyvä työpaikka. Avoin keskustelu ja kuunteleminen rakentavat kehittämisen ja kehittymisen kulttuuria. Kannustamme ja tuemme uuden oppimista.

TPI Controlilla on työnantajana vastuu luoda työolosuhteet, työtilat ja välineet, jotka edistävät henkilöstön onnistumista työssään. Henkilöstön hyvinvointia vahvistamme työterveyspalvelulla ja monia harrastuksia tukemalla. Työtyytyväisyyttä mittaamme säännöllisesti.

Henkilöstöstä huolehtiminen

Ympäristövastuu

Energiatehokkuus, ekologisuus ja elinkaariajattelu ovat koko liiketoimintaamme perusta.

Tavoitteenamme on pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vaalimaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Toimimme ympäristölakien ja -säädösten mukaisesti, joten edellytämme samaa myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Pyrimme ympäristötietoisuuden lisäämiseen opastamalla yhteistyökumppaneitamme kemikaalien ympäristöystävällisessä käytössä. Myös ajantasaisen kemikaalilainsäädännön tuntemus on meille tärkeää.

Ympäristövastuu

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Ympäristöohjelmamme tavoitteet kolmelle vuodelle ovat jätehuollon tehostaminen, matkustamisen vähentäminen ja yhteistyökumppaneiden opastus ja koulutus. Ekokompassi-sertifikaatti astui voimaan Pirkkalan toimipisteessä 16.12.2019. Sertifikaatin rakentaminen jatkuu edelleen Vantaan toimipisteen osalta. Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin Svensk Miljöbas, Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS.

Ekokompassi logo

Glykolin kierrättäminen

Vastuullinen kierrätys on osa TPI Controlin liiketoimintamallia. Me regeneroimme puhdistustoimenpiteiden yhteydessä poistettavan glykolipohjaisen pakkasnesteen ja laitamme sen uudelleen kiertoon. Patentoidun menetelmän ansiosta kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmä voidaan puhdistaa jopa sitä pysäyttämättä, jolloin myös huoltotyö nopeutuu ja ongelmajätteen määrä vähenee. Jopa 90 % kiinteistön lämmönsiirtonesteestä voidaan käyttää uudelleen.

Kierratys_icon

Taloudellisuus

Taloudellinen toimintamme tähtää jatkuvuuteen ja arvon tuottamiseen asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille. Pyrimme hallittuun kasvuun, jatkuvaan kehitykseen ja tehokkaaseen resurssien käyttöön eettisesti vastuullisin keinoin ja yrityksemme arvojen mukaisesti.

Taloudellisuus_icon

Luottamuksellisuus, tietoturva ja tietosuoja

Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön, sopimusten ja luottamukseen perustuvan toimintatapamme edellyttämällä tavalla. Huolehdimme tietosuojasta, tietoturvasta ja tietojen luottamuksellisuudesta. Kunnioitamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme liikesalaisuuksia.

Tietoturvaikoni

Asiakkaat, tuotteet ja palvelut

Toimimme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa yhdessä jaettuihin arvoihin nojaten. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme laatua, yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Asiakkaat-ikoni

Yhteiskuntavastuu

TPI Controlin toimialallaan tarjoama palvelu on ekologisesti tarvekriittistä palvelua. Kiinteistöjen sisäolosuhteiden kunnostus ja luotettavaan seurantatietoon pohjautuva kontrolli jatkavat rakennusten elinkaarta ja pienentävät korjausvelkaa.

Panostamme innovointiin ja uusien mahdollisuuksien luontiin. Tuotteita ja palveluja kehittämällä sekä merkityksellisissä yhteistyöhankkeissa toimimalla tuotamme ympäristölle kestäviä ratkaisuja.
Kasvamme suunnitelmallisesti ja kannattavasti varmistaen toimintamme jatkuvuuden niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Kasvun myötä luomme uusia ja uudenlaisia työpaikkoja.

Kannattava ja kasvava liiketoiminta merkitsee sitoutumista ja velvoitteita maksaa lisää yhteisöveroa.

Toimimme yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. TPI Control tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden opinnäytetyöhön.

Yhteiskuntavastuu