Voidaanko teidän kiinteistöjenne talotekniikan osalta sanoa, että…

Kesähelteet ovat pian täällä, ja nyt on oikea aika tarkastaa ja huoltaa kiinteistösi jäähdytysjärjestelmä ja muut kesäviihtyvyyteen liittyvät kriittiset järjestelmät. Oikea-aikaisilla vastuullisilla toimenpiteillä voidaan välttyä ikäviltä ongelmilta ja saadaan tilojen käyttäjille mukavat sisäolosuhteet, energiatehokkaasti.

Voidaanko teidän kiinteistöjen talotekniikan osalta sanoa, että se:

Vaikeasti havaittavat ongelmat

Lakisääteiset ja samalla tyypillisesti suoritettavat jäähdytysjärjestelmien huollot koskevat kylmäaineita sekä jäähdytyskoneen sisuskaluja kuten kompressoria ja muuta laitteistoa.  

Toisiopiirien (jäähdytys, lauhdutus) toimintaa ei käytännössä tarkastella, ellei koko laitteiston toiminta ole keskeytynyt. Tämä on valitettavan yleinen käytäntö, sillä juuri toisiopiirien oikea toiminta mahdollistaa laitteiden energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Älä siis luota pelkkiin jäähdytyshuollon pakollisiin toimenpiteisiin, jos haluat, että kokonaisuus varmasti toimii oikein.

Kokemuksemme mukaan vaikeasti tunnistettavia ongelmia ovat nimenomaan toisiopiirien toiminnan häiriöt ja yhteistoiminta ilmanvaihdon kanssa. Esimerkkeinä tästä mm:

Suurta osaa näistä on erittäin vaikeaa tai käytännössä jopa mahdotonta havaita etävalvonnan tai automaation kautta.

Jäähdytysverkostojen 100 % mitattuun dataan perustuvat selvitykset ja kunnostukset yli 20 vuoden kokemuksella, vastuullisia arvoja noudattaen

TPI Control tarjoaa jäähdytysverkostojen taloteknisiä selvityksiä ja kunnostuspalveluja yli 20 vuoden kokemuksella läpi Suomen. Jäähdytyslaitteiston selvityksessä käydään läpi verkoston suunnittelu, rakenne, tämänhetkinen toiminta, laitteiston kunto, nesteanalyysi ja mikrobiviljelmä. Lisäksi selvityksessä tarkastetaan myös jäähdytykseen liittyvien iv-koneiden toimintaa.

Selvityksen pohjalta 100 % mitattuun dataan perustuen luodaan järjestelmälle korjaussuunnitelma, joka on helppo viedä kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS). Tarvittavat oikea-aikaiset kunnostustoimenpiteet saadaan tehtyä TPI Control Oy:n omalla henkilökunnalla, jolloin palveluketju pysyy lyhyenä ja jäähdytys saadaan nopeasti toimimaan oikein ja energiatehokkaasti.  

Onko teillä kiinteistöjä, joissa syytä-epäillä -kynnys ylittyy jäähdytyksen osalta? Nopeasti toimimalla seikkaan voidaan vielä puuttua jo tälle kesälle.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200