Palvelut kiinteistöjohtajille

TPI Control pitää huolen kiinteistöjesi taloteknisistä järjestelmistä 30 vuoden kokemuksella ja osaamisella. Ydinosaamisalueitamme ovat nestepohjaisten lämmön- ja kylmänsiirtoverkostojen sekä IV-järjestelmienanalysointi, kunnostus ja ylläpito. Tuemme palveluillamme sinua, kiinteistömanagereja sekä kiinteistöjesi teknistä huoltoa: yhdessä pienennämme kunnossapitokustannuksia, kohennamme tuottoa ja säilytämme kiinteistöjesi arvon.

Olemme vuosien aikana kunnostaneet ja ylläpitäneet yli 3000 kiinteistöä ja yli 16 000 järjestelmää. Usein prosessimainen lähestyminen on kiinteistöjesi parhaaksi: alkuvaiheessa kartoitamme tilanteen, seuraavaksi optimoimme ja kunnostamme. Viimeinen vaihe on saavutettujen hyötyjen ylläpito ja ulosmittaus.

Yhdistelemme saatavilla olevaa varmistettua dataa, kohdekäyntejä sisältäen mittauksia ja havainnointeja sekä laboratorioanalyysejä. Kunnostukset ja optimoinnit toteutetaan omilla resursseilla kustannustehokkaasti, ilman turhia välikäsiä.

Palvelulupauksemme kiinteistöjohtajille


Energiatehokas ja pitkäikäinen järjestelmien elinkaari


Vastuullinen toimija

Energiansäästö ja elinkaaren pidentäminen vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.
Patentointu jäteglykolin uusiokäyttömenetelmä.

Ylläpitokustannukset laskevat

Lämmityskustannukset n. 5-15%
Huolto- ja korjauskustannukset n. 10%

Kustannustehokas energiaremonttien vaihtoehto

Kunnostuksilla ja optimoinneilla saavutetaan tuloksia tehokkaasti.

Hyvinvoivat kiinteistöjen käyttäjät ja korkea tyytyväisyys


Vuokrausaste ja -tuotto kasvaa


Palveluprossesimme selvityksestä tekniseen kontrollointiin selvityksestä tekniseen kontrollointiin

Talotekninen LVIA-selvitys

TOPI on kaikkien asiakkaidemme käytössä aina ensimmäisestä vaiheesta lähtien

Kohteilla suoritettavatmittaukset, havainnot ja nestenäytteiden ottoo  

Rakennusautomaatio(RAU) -datanoikeellisuuden varmistaminen

RAU-datan tarkastelu ja havainnot aikajaksolla

Teknisen huoltohenkilökunnanhaastattelu

Ohjausarvojen (asetusarvojen, tavoitearvojenja nesteiden ominaisuudet) oikeellisuuden tarkasteluto  

Nesteanalyysit TPI Controlinlaboratoriossa Pirkkalassa

Hyötysuhteiden tarkastelut

Energiansäästöpotentiaalintarkastelut

Edellisen liittyen:o  Raportointi sisältäen kiireellisetLVIA-suositukset ja toimenpiteeto  Pitkän tähtäimen LVIA-suunnitelma(PTS) Talotekninenselvitys voidaan toteuttaa myös suppeampana energiaselvityksenä kohdistuenesimerkiksi nestekiertoisen LTO-laitteiston energiataloudellisuudentarkasteluun ja säästöpotentiaalin laskentaan.

Kunnostustoimenpiteet aina oikeaan aikaan ja tarpeeseen

Mitä?

Teemme säännöllisesti kontrollikäyntejä ja mittauksia lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseksi. Tallennamme näistä kertyvän datan kiinteistökohtaisesti TOPI-järjestelmään.

Hyödyt

LVIA-laitteiden säädöt ja asetukset tarkastetaan säännöllisesti, jotta kaikki toimii moitteettomasti eikä mahdollinen virheellinen asetus vääristä TOPI:in siirtyvää dataa ja aiheuta lisäkustannuksia aiheuttavia, turhia toimenpiteitä.

TOPI – kiinteistökohtainen tietokantamme tietää ja muistaa

TOPI on kaikkien asiakkaidemme käytössä aina ensimmäisestä vaiheesta lähtien

TOPI on asiakkaidemme kiinteistöjen tekninen - ja tapahtumatietokanta.

Data muodostuu olosuhdeselvityksestä alkaen ja täydentyy kunnostus- ja kontrollitiedoilla.Datan jatkuva kerryttäminen ja sen aktiivi käyttö tuottaa kiinteistöpalvelulle moninkertaisia hyötyjä.

TOPIn sisältämät kiinteistökohtaiset tiedot:

-yritykseen liitetyt rakennukset

-LVIA-järjestelmien tekniset tiedot

-PTS-suunnitelma ja tapahtumatiedot

-järjestelmäkohtainen mittausdata ja historia

-raportointi selkeän liikennevalonäkymän avulla