Vastuullisuus, energia ja ympäristö

TPI Control toimii vastuullisesti joka tilanteessa ja noudattaa ESG periaatteita. Yhteiset arvot ovat meille tärkeitä. Kaikkea toimintaamme ohjaavat luottamus, jatkuvuus, yhteisöllisyys sekä eettiset liiketoimintaperiaatteet. Olemme sitoutuneet kestäviin ja vastuullisiin toimintatapoihin, ja edellytämme niitä myös liikekumppaneiltamme. Pyrimme aina olemaan vastuullisuusasioissa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien luottamuksen arvoisia.


Ympäristövastuu

Energiatehokkuus, ekologisuus ja elinkaariajattelu ovat kokoliiketoimintaamme perusta. Toimenpiteillämme saavutetaan merkittävät energian-,elinkaari- ja hiilijalanjälkisäästöt, mikä nostaa sekä kiinteistön arvoa että houkuttelevuutta.

Toimenpiteillä autamme kiinteistöjen omistajien hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemistä ja edesautamme kiinteistöjen hyviin LEED- ja BREEAM-luokituksiin pääsemistä.

Tavoitteenamme on pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vaalimaan kestävän kehityksenperiaatteita kaikessa toiminnassamme. Toimimme ympäristölakien ja -säädöstenmukaisesti, joten edellytämme samaa myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Pyrimme ympäristötietoisuuden lisäämiseen opastamalla yhteistyökumppaneitamme kemikaalien ympäristöystävällisessä käytössä.

Myös ajantasaisen kemikaalilainsäädännöntuntemus on meille tärkeää.

TPI Control Oy vastuullisuuden keskiössä - LEED, BREEAM ja ESG

Glykolin kierrättäminen

Vastuullinen kierrätys on osa TPI Controlin liiketoimintamallia. Me regeneroimme itse puhdistustoimenpiteiden yhteydessä poistettavan glykolipohjaisen pakkasnesteen ja laitamme sen uudelleen kiertoon.

Olemme patentoineet tämän menetelmän ainoana toimijana Suomessa ja menetelmän ansiosta kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmä voidaan puhdistaa jopa sitä pysäyttämättä, jolloin myös huoltotyö nopeutuu ja ongelmajätteen määrä vähenee.

Jopa 90 % kiinteistön lämmönsiirtonesteestä voidaan käyttää uudelleen. Tämä tukee jätelain 1. vaatimusta tuotteiden kierrätyksestä ja alentaa merkittävästi kiinteistön hiilijalanjälkeä.

Käsittelettekö talotekniikan kemikaalit jätelain vaatimusten mukaisesti?

Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä

Ympäristöohjelmamme tavoitteet kolmelle vuodelle ovat jätehuollon tehostaminen, matkustamisen vähentäminen ja yhteistyökumppaneiden opastus ja koulutus.

Ekokompassi-sertifikaatti astui voimaan Pirkkalan toimipisteessä 16.12.2019. Sertifikaatin rakentaminen jatkuu edelleen Vantaan toimipisteenosalta.

Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin Svensk Miljöbas, Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS.

Yhteiskuntavastuu

TPI Controlin toimialallaan tarjoama palvelu on ekologisesti tarvekriittistä palvelua. Kiinteistöjen sisäolosuhteiden kunnostus ja luotettavaan mitattuun seurantatietoon pohjautuva kontrolli jatkavat rakennusten elinkaarta ja pienentävät korjausvelkaa.

Panostamme innovointiin ja uusien mahdollisuuksien luontiin. Tuotteita ja palveluja kehittämällä sekä merkityksellisissä yhteistyöhankkeissa toimimalla tuotamme ympäristölle kestäviä ratkaisuja. Kasvamme suunnitelmallisesti ja kannattavasti varmistaen toimintamme jatkuvuuden niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Kasvun myötä luomme uusia ja uudenlaisia työpaikkoja.

Kannattava ja kasvava liiketoiminta merkitsee sitoutumista ja velvoitteita maksaa lisää yhteisöveroa.

Toimimme yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. TPI Control tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden opinnäytetyöhön.

Vastuullisuus on osana TPI Controlin jokapäiväistä tekemistä