Ilmanvaihdon optimoinnilla tilojen käyttäjät saavat paremmin henkeä ja kiinteistö voi hyvin

Usein unohdetaan, että rakennuksen käyttöönottovaiheen lisäksi ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt tulee tehdä aina, mikäli tila- tai konekohtaisissa ilmamäärissä on havaittavissa automaatiopuolella poikkeamia suunnittelusta, tilan käyttötarkoitus ja ilmavirrat muuttuvat, tai kanavistoon kohdistuu puhdistus- ja nuohoustöitä.

TPI Controlin kehittämällä ilmanvaihtoa tasapainottavilla IV-koneen mittaus- ja säätöpalvelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten kiinteistön käyttäjät viihtyvät rakennuksessa. Näillä optimointimenetelmillä on kerrannaisvaikutuksensa, sillä on todistettu, että huono sisäilman laatu voi heikentää jopa 10 % työtehoa *).

PAINE-ERO

Paine-ero rakennuksen vaipan yli on kuuma aihe tällä hetkellä. Ennen vanhaan kiinteistöt rakennettiin hengittävämmiksi. Nykyiset kiinteistöt on niin tiiviisti rakennettu, että myös ilmanvaihdon säädön jälkeen vaipan paine-ero voi ylittää sille suunnitellun asetusarvon. Tarjoamme ilmanvaihtopalvelua, joka huolehtii juuri näiden arvojen säädöistä.

Hallitsematon ilman sisääntulo tuo monia ongelmia niin käyttäjälle kuin rakennuksellekin. Alipaine (vuoto) seinän läpi aiheuttaa käyttäjälle ennen kaikkea vedontuntemuksia ja erilaiset epäpuhtaudet pääsevät ilmaan hallitsemattomia reittejä pitkin. Kiinteistön sisällä paine-erot aiheuttavat hajujen leviämisen ilmaan esim. ruokalasta tai autohallista. Sen sijaan ylipaine aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymisen seinärakenteisiin, lisäksi LTO:n hyötysuhde heikkenee hieman. Tällöin suunnitelman mukaisten tulo- ja poistoilmamäärien lisäksi on huolehdittava, että paine-ero yli vaipan on säädettävä lähelle 0 Pa.

LÄMPÖTILA

Puhallettavalla yli- tai alilämpöisellä ilmalla vaikutetaan paljolti siihen, miten raikas tuloilma sekoittuu mahdollisimman tehokkaasti huoneilmaan. Kutsumme tätä vaihetta IV-koneen lämpötilan säädöksi. Mikäli IV-koneen sisäänpuhalluslämpötila on liian korkea, tuloilma jää katon rajaan ja voi syntyä oikosulkuvirtauksesta. Käyttäjän kannalta raitis tuloilma karkaa suoraan poistoilmaan, saavuttamatta tilan operatiivista vyöhykettä. Liian alhainen sisäänpuhalluslämpötila taas yhdistettynä pienelle säädettyyn ilmamäärään aiheuttaa vedon tunnettu tuloventtiilin läheisyydessä. Väärin säädetyt lämpötilat johtavat huonoihin sisäolosuhteisiin ja aiheuttavat tarpeetonta energiankulutusta.

Oikein ajoitetuilla ilmanvaihdon optimointimenetelmillä pidennämme IV-koneen käyttöikää ja vaikutamme LVIA-ylläpidon investointikuluihin. Tutkimusten mukaan sisäolosuhteiden LVIA-parannusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin jo alle 2 vuodessa*)

*) Wargocki, Seppänen, Andersson, Boerstra, Clements-Croome, Fitzner & Hanssen: Indoor climate and productivity is offices. Federation of
European Heating and Air-conditioning Associations (2007)  

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200