Kansallisomaisuudesta huolehtiminen vaatii saumatonta yhteistyötä

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidon palveluverkostoon kuuluu toistasataa oman alansa asiantuntijaa. Yhdessä dynaamisesti toimiminen vaatii johtajan, joka kykenee luotsaamaan ryhmän mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Ennen kaikkea se vaatii kuitenkin toimivaa strategiaa, yhteistä päätöksentekoa ja rautaisia oman alansa ammattilaisia.

Haastattelimme Senaatti-kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta ja vastaavia tahoja siitä, miten heidän yhteistyönsä toimii ja miten he yhdessä varmistavat, että näiden historiallisestikin merkittävien arvokiinteistöjen sisäolosuhteet ovat laadukkaat ja että yhteisen kansallisomaisuutemme arvo säilyy. Haastattelussa olivat mukana Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Pasi Mätäsniemi, ISS Palvelut Oy:n asiakkuuspäällikkönä Senaatti-asiakkuudessa toimiva Jukka Repo sekä TPI Controlin Senaatti-asiakkuuden asiakasvastaava Juha Poutanen.

Senaatti-kiinteistöjen Pasi Mätäsniemi vastaa valtioneuvoston kampuksesta, johon kuuluvat ministeriöt ja valtioneuvoston edustustilat. Senaatin tahtotila on olla kiinteistömaailmassa edistävä ja kehittävä, luotettava toimija, tavoitteenaan luoda ministeriöille ja kaikille ylläpitämilleen kiinteistöille turvalliset ja hyvät olosuhteet työskennellä. Senaatti on suunnannäyttäjä suomalaisessa kiinteistömarkkinassa ja se on julistanut nollatoleranssin sisäolosuhdeongelmille.

”Jos ilmenee sisäilmaongelmia, reagoimme nopeasti, ja mahdollisuuksien mukaan pyrimme ennaltaehkäisemään niiden syntymistä”, Pasi täsmentää.

Kiinteistönhuollossa noudatetaan valtioneuvoston määrittelemää toimintastrategiaa. Senaatti-kiinteistöt ovat mukana tämän strategian luomisessa, mutta kiinteistön varsinainen ylläpito on tiimityötä.

ISS:n Jukka Repo vetää kiinteistön ylläpidon palveluita Senaatti-kiinteistöille. Tiimiin kuuluvat esimies, kaksi kohdevastaavaa ja parikymmentä kiinteistönhoitajaa sekä aliurakoitsijat ja muut palveluntuottajat. Yhteensä koko ketjuun mahtuu noin kaksisataa henkeä. Tähän palveluverkkoon kuuluu myös TPI:n Juha Poutanen. TPI:n erityisosaamista tässä ketjussa ovat kiinteistön olosuhteisiin liittyvät LVIA-tekniset kiinteistöpalvelut, joiden avulla tuotetaan tutkittua ja mitattua tietoa siitä, kuinka kiinteistöjen sisäolosuhteisiin vaikuttavat talotekniset prosessit toimivat ja kuinka ne voisivat toimia vielä paremmin.

”Kiinteistön ylläpidon päävastuullisena tuottajana vastaamme Senaatin toimitilastrategian toteutumisesta operatiivisella tasolla. Käytämme osaamisemme tueksi muita palveluntuottajia, joihin esimerkiksi TPI kuuluu. TPI on merkittävä kumppani olosuhteiden toimivuuden ja hallittavuuden suhteen”, Jukka kommentoi.

Vanhojen 1800-luvulla rakennettujen kiinteistöjen ylläpito vaatii erityistä ammattitaitoa

Edustuskiinteistöjen kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota, sillä ne toimivat ”käyntikorttina” muualle maailmaan. Edustuskiinteistöt ovat myös kriittisiä kohteita ja niissä työskentelyä varten vaaditaan tiukkoja turvallisuusselvityksiä.

”Valtioneuvoston kampukselle pyritään luomaan toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa. Kaikki edustustilat ovat 1800-luvulla rakennettuja erittäin vanhoja kiinteistöjä, joten talotekniikoiden nykyaikaistaminen on normaalia haastavampaa. Tiukat turvallisuusvaatimukset lisäävät vaativuutta entisestään”, Pasi kommentoi.

Myös yhteistyössä toimivat tahot käyvät tiukan seulan läpi. Kumppanit valitaan kilpailutuksen kautta tarkkojen kriteerien perusteella, hankintalakia noudattaen. ISS, Senaatti ja TPI ovat tehneet yhteistyötä jo useita vuosia. Pitkä yhteinen taival kertoo onnistuneesta yhteistyöstä.

”Tiimityötä tehdessä täytyy oppia ymmärtämään asiakkaan maailmaa ja kokonaisuutta. ISS:n palveluverkoston kautta saadaan käytännönläheistä tietoa, jonka avulla pystymme tekemään oman työmme paremmin. TPI:ltä kulkee tuottava tieto takaisin palveluverkostolle. Dynaamisen tiimin ja avoimen tiedon avulla asiat saadaan oikeasti toimimaan paremmin ja kiinteistöt sellaiseen kuntoon, että ne ovat huollettavissa ja niissä on mukava tehdä töitä”, Juha tiivistää.

Ota rohkeasti yhteyttä!
Myynti- ja markkinointijohtaja
050 4949000