Kiinteistönomistaja ja manageri – näillä kolmella keinolla kiinteistön sisäilma paranee merkittävästi

Huono sisäilma heikentää merkittävästi ihmisten hyvinvointia ja työtehoa. Oikein ajoitettu ilmanvaihdon optimointi onkin kannattava investointi: Käyttäjätyytyväisyys kasvaa ja parannusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin vajaassa kahdessa vuodessa. Lue alta, millä kolmella keinolla ilmanvaihto saadaan kuntoon.

On todistettu, että huono sisäilman laatu voi heikentää työtehoa jopa 10 % *). Ennen vanhaan kiinteistöt rakennettiin hengittävämmiksi. Nykyiset kiinteistöt on kuitenkin niin tiiviisti rakennettu, että ilmanvaihdon säädön jälkeen vaipan paine-ero ylittää sille suunnitellun asetusarvon. On siis tärkeää saada ilmanvaihtopalvelua, joka huolehtii juuri näiden arvojen säädöistä.

Oikein ajoitetuilla ilmanvaihdon optimointimenetelmillä pidennämme IV-koneen käyttöikää ja vaikutamme LVIA-ylläpidon investointikuluihin. Tutkimusten mukaan sisäolosuhteiden LVIA-parannusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin jo alle 2 vuodessa*)

Yleensä ongelmat aiheutuvat kahdesta eri syystä, jotka kuitenkin pystytään oikeilla toimenpiteillä ratkaisemaan helposti.

1. PAINE-EROT AIHEUTTAVAT TURHAA VETOA JA HAJUHAITTOJA

Hallitsematon ilman sisääntulo tuo monia ongelmia niin käyttäjälle kuin rakennuksellekin. Vuoto seinän läpi aiheuttaa käyttäjälle ennen kaikkea vedontuntemuksia, ja myös erilaiset epäpuhtaudet pääsevät ilmaan hallitsemattomia reittejä pitkin. Kiinteistön sisällä paine-erot voivat aiheuttaa hajujen leviämisen ilmaan esimerkiksi ruokalasta tai autohallista. Toisaalta ylipaine aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymisen seinärakenteisiin.

2. TULOILMA KARKAA SUORAAN POISTOILMAAN

Puhallettavalla yli- tai alilämpöisellä ilmalla vaikutetaan paljolti siihen, miten raikas tuloilma sekoittuu mahdollisimman tehokkaasti huoneilmaan. Mikäli IV-koneen sisäänpuhalluslämpötila on liian korkea, tuloilma jää katon rajaan ja voi syntyä oikosulkuvirtauksesta. Käyttäjän kannalta raitis tuloilma karkaa suoraan poistoilmaan, saavuttamatta tilan operatiivista vyöhykettä. Liian alhainen sisäänpuhalluslämpötila taas yhdistettynä pienelle säädettyyn ilmamäärään aiheuttaa vedon tunnetta tuloventtiilin läheisyydessä. Väärin säädetyt lämpötilat johtavat huonoihin sisäolosuhteisiin ja aiheuttavat tarpeetonta energiankulutusta.

3. OIKEIN AJOITETUILLA TOIMENPITEILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖIKÄÄ

Oikein ajoitetuilla ilmanvaihdon optimointimenetelmillä pidennämme IV-koneen käyttöikää ja vaikutamme LVIA-ylläpidon investointikuluihin. Tutkimusten mukaan sisäolosuhteiden LVIA-parannusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin jo alle 2 vuodessa*)

*) Wargocki, Seppänen, Andersson, Boerstra, Clements-Croome, Fitzner & Hanssen: Indoor climate and productivity is offices. Federation of European Heating and Air-conditioning Associations (2007)  

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200