Kytäjä Golfin huomaamaton energiahukka näkyväksi säästöksi

Taloteknisten järjestelmien optimointi on osa Kytäjä Golfin kestävän kehityksen toimintaa. Analysoimalla ja kunnostamalla nykyiset järjestelmät yhdessä TPI Controlin ammattilaisten kanssa, on jo lyhyessä ajassa saatu merkittäviä energiansäästöjä.

Vastuullisuutta halutaan viedä Kytäjä Golfin toiminnassa yhä enemmän arjen toimintaan. Kenttien ohella Kytäjän kiinteistöt vaativat koko ajan kehittämistä ja huoltoa. Ympäristöarvojen huomioimisessa energiasäästöt ovat keskeinen osa, joten aurinkovoiman käyttöönoton lisäksi Kytäjällä on nyt panostettu talotekniikan kunnossapitoon.

Kenttämestari Antti Koskela esittelee klubitalolta löytyvää "konehuonetta". Tilasta löytyy valtava määrä ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytysjärjestelmiin liittyviä koneita ja tekniikkaa. Nopeasti ymmärtää, että kokonaisuuden hallinta vaatii eri alan asiantuntijoiden yhteispeliä.

Koskela muistuttaa, että huolehtimalla rakennuksista ja niiden koneista sekä tekemällä oikeita päätöksiä saadaan merkittäviä energia-,elinkaari- ja hiilijalanjälkisäästöjä jo lyhyellä takaisinmaksuajalla.

"Koska energiaan liittyvät kustannukset ovat Kytäjä Golfin toiminnan suurimpia kustannuseriä, tarkoittaa esimerkiksi 10 prosentin säästö jo merkittäviä summia euroissa", Koskela toteaa.

Osaaminen perustuu tietoon

Kytäjä etsi kumppanikseen luotettavaa ja vastuullista lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja automatiikan ammattilaista, ja talvella 2022-23 päätettiin aloittaa yhteistyö TPI Controlin kanssa. Perusteellisten analyysien jälkeen tehtyjen toimenpiteiden ansiosta on kiinteistöissä saatu näyttöä hyvistä tuloksista jo ensimmäisen kumppanuusvuoden aikana.

TPI Controlin myynnin ja markkinoinnin Vice President Paul Eronen korostaa, että heidän osaaminen ja kokemus perustuu ennen kaikkea dataan, jota on kertynyt yli 3000 huolletusta kiinteistöstä ja yli 16000 LVIA-järjestelmästä. Käytössä on paljon alan osaamista ja kokemusta, joka kertyy vain käytännön työn kautta.

"Toimenpiteillä pienennämme kiinteistönenergiankulutusta jopa 30 % ja vähennämme C02-päästöjä merkittävästi. Tavoitteena on yleensä myös lyhyt takaisinmaksuaika, ja parhaimmillaan toimenpiteet maksavat itsensä takaisin jo puolessa vuodessa". Kytäjän yhteyshenkilönä toimiva myyntijohtaja Arttu Laitinen pitää Kytäjä Golfia erinomaisena esimerkkinä, miten toiminta tuo haluttuja tuloksia jo nopealla aikataululla.

"Haluamme viedä projektit vauhdilla suunnitelmista käytäntöön. Työskentelyssä keskeistä on tiivis ja ohjattu yhteistoiminta kumppaneiden kanssa ja Kytäjän kanssa meillä on ollut yhteinen päämäärä ensimmäisestä päivästä lähtien. "Koskela vahvistaa asian ja antaa esimerkin. Säästöt koostuvat usein monista pienistä puroista; esimerkiksi suodatintyyppejä ja kuluneita mutta toimivia laakereita vaihtamalla on voitu optimoida laitteiden suorituskykyä. "Kytäjän kiinteistöjen osalta TPI Control on päässyt omaan lupaukseensa ja yhteistyö alkanut hyvissä merkeissä", Koskela toteaa.

Kolmivaiheinen toimintamalli

Erosen mukaan oikotietä onneen ei ole, vaan kaikki perustuu vahvaan osaamiseen, kokemukseen ja dataan. TPI Control on kehittänyt kolmivaiheisen mallin, millä päästään tavoitetilaan.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään talotekniikan nykykunto. TPI Controlin ammattilaiset tutkivat, analysoivat ja mittaavat kiinteistöjen lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmastoinnin kunnon kokonaisuutena.

"Mittaustulosten ja analyysien perusteella yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan rahalliset ja laadulliset tavoitteet. Käymme asiakkaan kanssa läpi projektin budjetoinnin ja takaisinmaksuaikataulun sekä minkälaista ohjausta ja tarkastustoimenpiteitä edellytetään." Mitattuun dataan perustuvat tarvittavat kunnostukset toteutetaan omilla resursseilla kustannustehokkaasti ilman turhia välikäsiä.

Mikäli kiinteistöissä tarvitaan uusia laitteita, niiden hankinta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa erillisinvestointeina.

Jatkuvaa valvontaa

Eronen näkee TPI Controlin toiminnassa tärkeänä jatkuvan elinkaaripalvelun merkityksen. Kumppania ei jätetä, vaan talotekniikan asiantuntijat varmistavat toiminnan kehityksen jatkuvalla valvonnalla ja huoltopalveluilla.

Kiinteistöjen toimiva talotekniikka tuo omistajalle paljon muitakin etuja. Oikea-aikaisilla toimenpiteillä LVIA-järjestelmien elinkaari pitenee merkittävästi, parhaimmillaan kiinteistön arvo nousee eikä omistajan tarvitse sijoittaa kalliiseen energiaremonttiin tai kokonaisuudistuksiin.

"Sisäilman paraneminen näkyy kiinteistön kunnon ja elinkaaren pidentymisen lisäksi käyttäjien työtehon ja tyytyväisyyden nousuna. Nämä heijastuvat esimerkiksi vuokrausasteen nousuun ja vuokrasopimusten pidentymiseen."

Koska talotekniikka luo näkyviä säästöjä kiinteistönomistajalle, on urakoitsijoiden ja huoltoyhtiöiden lisäksi TPI Controlin asiakkaina niin kiinteistösijoittajia, rahastoja kuin julkisia kiinteistönomistajia.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200