Säästä energiaa ja suojaa ympäristöä

Euroopan unionin asettamat uudet tavoitteet, joiden mukaan muiden kuin asuinrakennusten tulee täyttää tietyt energiatehokkuuden tasot vuoteen 2030 ja 2033 mennessä, ja kaikkien uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen, ovat merkittävä askel ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Rakennusalalla on tässä keskeinen rooli, sillä EU:ssa rakennukset kuluttavat 40 prosenttia energiasta ja aiheuttavat 36 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa käytön aikainen energiankulutus aiheuttaa jopa kolme neljäsosaa rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii monien erilaisten palvelutuottajien innovatiivista ja saumatonta yhteistyötä ja aikaa ei ole hukattavaksi. TPI Controlilla on ratkaiseva rooli tässä muutoksessa.

Suomen erityiset haasteet ja ratkaisut

Suomessa suurin osa kiinteistöjen energiankulutuksesta kuluu lämmitykseen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää keskittyä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. TPI Controlin asiantuntemus kattaa kaikki lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (LVIA) osa-alueet, ja olemme jo tehneet kunnostuksia yli 3000 kiinteistössä ja 16000 järjestelmässä. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet yli 1,5 miljoonan MWh vuosittaisiin energiansäästöihin, mikä vastaa noin 265 miljoonan kilogramman CO2-päästöjä vuodessa. Luottamalla todelliseen mitattuun tietoon voidaan tehdä oikeita ratkaisuja, ja näin varmistaa, että kiinteistön omistajat onnistuvat parantaa energiatehokkuutta riittävästi.

Tehokkuus ja taloudellisuus käsikädessä

Energiatehokkuuden parantaminen ei ole vain ekologinen teko; se on myös taloudellisesti kannattavaa. Energiatehokkaat kiinteistöt kuluttavat vähemmän energiaa, mikä tarkoittaa pienempiä energiakustannuksia. Tämä vaikuttaa suoraan kiinteistönomistajien rahapussiin ja lisää kiinteistöjen jälleenmyyntiarvoa. TPI Controlin avulla voit saavuttaa nämä taloudelliset hyödyt samalla, kun autat hillitsemään ilmastonmuutosta.

Panostus olemassa oleviin ja uusiin kiinteistöihin

Vaikka uusien rakennusten rakentaminen energiatehokkaiksi on tärkeää, suurin osa EU:n rakennuskannasta koostuu vanhemmista rakennuksista. Tämä korostaa olemassa olevan rakennuskannan tärkeyttä energiatehokkuustyössä. Esimerkiksi Suomessa uusia rakennuksia rakennetaan vuosittain vain pieni prosenttiosuus verrattuna olemassa oleviin rakennuksiin. Tämä tarkoittaa, että suurin potentiaali energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä löytyy vanhojen rakennusten tehostamisesta.

Me TPI Controlissa ymmärrämme, että olemassa olevan rakennuskannan tehostaminen on tehokkain tapa vaikuttaa ilmastohaasteisiin. Samanaikaisesti on myös tärkeää varmistaa, että uusien järjestelmien käyttöönotto suoritetaan huolellisesti, jotta taataan niiden optimaalinen toiminta heti alusta alkaen. Tämä lähestymistapa takaa parhaat mahdolliset tulokset niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta, sillä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa tehtävät ympäristöä kunnioittavat suunnitelmat ja ratkaisut vaikuttavat kiinteistön koko elinkaareen kymmenien vuosien ajan. Tämä vaatii eri palvelutuottajilta yhteistyötä, jotta osaaminen olisi mahdollisimman monialaista.

Kannustamme kiinteistön omistajia, managereita ja etävalvonnan ammattilaisia tarttumaan tilaisuuteen varmistaa lämmitysverkostojen energiatehokkuus todelliseen mitattuun tietoon perustuen. Olemme noin 30 vuoden talotekniikan kokemuksella tuotteistaneet palvelumallit, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti varmistaa talotekniikan toimivuus, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

Palvelut kiinteistöjohtajille

Kerromme mielellämme, miten voimme saada teidän kiinteistönne talotekniikan energiatehokkaaksi, ympäristöystävälliseksi ja etävalvottavaan kuntoon. Ota rohkeasti yhteyttä meihin:

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200