TPI Control Oy mukana tukemassa Aalto-Yliopistokiinteistöjä saavuttamaan energiatehokkuustavoitteensa

TPI Control Oy on vuosien saatossa toteuttanut Aalto-Yliopistokiinteistöjen kohteissa useita talotekniikan selvitysprojekteja ja todellisten mittausten perusteella myös kunnostanut erityisesti nestekiertoisia järjestelmiä.

Toimenpiteillä on saavutettu hyviä energiatehokkuutta edistäviä tuloksia. Energiatehokkuuden rinnalla oikeilla kunnostustoimenpiteillä talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja niiden elinkaari pitenee. Lähes aina elinkaaren pitenemisestä saavutettu rahallinen hyöty nouseekin merkittävästi suuremmaksi kuin itse energiatehokkuus, joka on ollut viime aikoina otsikoissa energiakriisin murroksessa.

Kun talotekniikan järjestelmät toimivat optimaalisesti, kiinteistöjen käyttäjät kiittävät ja tilojen vuokralaiset viihtyvät pidempään. Samalla kiinteistöjen arvo nousee.

 

Talotekniikan monimuotoisuus vaatii rautaista ammattitaitoa

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto-yliopiston tiloja ja ulkoalueita Otaniemessä ja Töölössä. Opetus- ja tutkimuskäytössä olevissa tiloissa terveet sisäolosuhteet ovat yksi tärkeimmistä mittareista, kun puhutaan talotekniikasta.

Kiinteistöjä ohjataan rakennusautomaation avulla ja sen lisäksi etävalvonta yleistyy. On kuitenkin muistettava, että etävalvonta ei pelkästään riitä. Tarvitaan todellisia mittauksia ja erityisesti varmistusta, että automaatiodata vastaa todellista tilannetta kentällä. Tätä laadun mittaria TPI Control Oy on toteuttanut jo noin 30 vuotta.

Kun nykyiselle talotekniikalle voidaan antaa merkittävästi pidempi elinkaari, voidaan samalla välttää kalliit energiaremontit tai kokonaisuudistukset ja toimia kustannustehokkaasti ympäristöä kunnioittaen.

 

”Olemme tehneet TPI Control Oy:n kanssa talotekniikkaan liittyen toimenpiteitä, joiden avulla olemme saaneet todellista mitattua tietoa nestejärjestelmistä ja sitä kautta meidän on ollut helpompi tehdä oikeita päätöksiä tarvittavista kunnostustoimenpiteistä. TPI Control on tuonut Aalto-Yliopistokiinteistön kohteisiin hyviä energiansäästöjä ja pienentänyt niiden hiilijalanjälkeä, mikä on edesauttanut meitä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Tämän rinnalla taloteknisten järjestelmien käyttövarmuus on lisääntynyt ja käyttäjien tyytyväisyys parantunut.”, kertoo Aalto-Yliopistokiinteistöjen talotekniikan asiantuntija Jesse Nieminen.

   

Lisätietoja TPI Control Oy:sta:

TPI Controlissa on noin kolmen vuosikymmenen ajan työskennelty ennakoivan ja luotettavaan tietoon perustuvan talotekniikan kunnossapidon puolesta. Laaja osaaminen ja kokemus on karttunut yli 3000 kiinteistön yli 15000 neste- ja IV-järjestelmän kunnostus-ja ylläpitotöistä. TPI Control Oy:n LVIA alueen syvä asiantuntemus, kehittyneet kunnostuspalvelut sekä patentoitu menetelmä jäteglykolin kierrättämiseen mahdollistavat, että kiinteistöjen talotekniikka pystyy tuottamaan halutut sisäolosuhteet energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

  

Lisätietoja:

Paul Eronen

VP, Sales & Marketing

paul.eronen@tpi.fi

+358 50 4949 000

Ota rohkeasti yhteyttä!