Vastuullisuus on osana TPI Controlin jokapäiväistä tekemistä

Pumput seis! Tuotantomme on aidon asiantuntijuuden ytimessä – opittu ja koettu yhdistyvät tavoitteellisen hyvän saavuttamiseksi kiinteistöjen elinkaaren eduksi ja kiinteistön johtamisen tueksi. Pelkästään nestekiertoisten verkostojenkin osalta puhutaan jo yli kolmenkymmenen vuoden tutkimuksesta ja taidosta. Tämä on merkittävä aikaikkuna talotekniikkaa ajatellen – matkalla on tullut ja mennyt monta järjestelmää. Fokuksemme on edelleen oikean, relevantin tiedon keräämisessä ja sen tulkitsemisessa ja tulkkaamisessa eteenpäin, järjestelmätyypistä riippumatta. Perustamme oikean tiedon keräämisen mitattuun dataan ja harkintakykymme ja kokemuksemme lisäksi talotekniikan kemiaan ja fysiikkaan.

Menestymme siinä mitä teemme, koska sitoudumme pitkän aikavälin sisäisiin, mutta myös ulkoisiin tavoitteisiin. Tutut kenttäammattilaisemme pitävät kontrollikäynneillään järjestyksessä teknisesti monimutkaisia, muuttuvia ja merkittäviä kiinteistömassoja. Olemme huomanneet kasvavamme osaksi kiinteistön historiaa sen järjestelmätoimivuuden ja tietokannan vahtina.

ENEMMÄN ON ENEMMÄN - KIINTEISTÖN TARPEET HUOMIOIDEN

Sisäinen korkea työmoraalin ja -etiikan taso on vastuullisuuskysymyksessä avainasemassa; halu menestyä, halu tehdä asiat oikein ja läpinäkyvästi. Edellä mainittujen yhteenlaskuna muodostuu psykologinen omistajuus kiinteistön elinkaaren ja sisäolosuhteiden osalta. Tämä näkyy projektiliiketoiminnassa osaltamme yksilötason joustona – olemme vapaita käyttämään osaamiseemme puitteissa harkintakykyämme myös projektisisällön ulottumattomiin. Havainnoimme siis keskimäärin enemmän, mitä sisäinen prosessimme edellyttäisi; tästä saamme aikaan jatkuvan kehitysympyrän, joka perustuu kiinteistön tarpeisiin.

VASTUULLISUUS MUKANA JOKA PÄIVÄ

Vastuullisuus tarkoittaa tuotantomme näkökulmasta myös kykyä ilmaista itseään kentällä turvallisesti. Tiedämme mitä olemme menossa tekemään, miten toimitus tapahtuu ja mitä tietoja tarvitaan jatkokäsittelyyn. Olo on turvallinen, koska kaikki auttavat yllätyksen ylittäessä ymmärryksen tai vapaiden käsien määrän. Vastuut eivät siis ole yksinomaan kentän harteilla, vaikka itsenäisesti työtä suoritettaisiinkin – kaikki talon tieto ja taito on tasapuolisesti kaikkien käytettävissä ja sen pyytäminen on vastikkeetonta. Tämä kulttuuri, toisten tekemisen ja ajattelun kestävä tukeminen, on jatkuvan perehdytyksemme kulmakiviä arjessa. Uskallamme kysyä toisiltamme, uskallamme kertoa toisillemme.

Tilaajalle myös ”huonoiksi uutisiksi” koettujen, epämiellyttävienkin asioiden esittäminen pitää pystyä tekemään vastuullisuusnäkökulmastamme. Mittausdatan voidaan todeta olevan raja-arvojen tai suositusten mukaisia, mutta sisäolosuhteita kokonaisuutena tarkastellessa tulee huomioida myös inhimilliset elementit. Säädöt voivat olla toleranssissa, luokitusten ja ohjeiden mukaisia, mutta samalla aiheuttaa myös yksilöllisenä, subjektiivisena kokemuksena esimerkiksi vedon tunnetta tai ”tunkkaisuutta”. Tästä asetelmasta eteenpäin mitataan ratkaisuntarjoajien kesken mielestäni vastuullisuuden lisäksi rohkeutta toimia hitaasti muutoksiin reagoivalla kentällä nopeasti; kykyä astua esiin säädösviidakosta.

LÄPINÄKYVÄÄ JA ENNAKOIVAA KIINTEISTÖJOHTAMISTA

TPI Controlilla tähdätään viemään sisäolosuhteet kriisinhallinnasta ennakoivaan, suunnitelmalliseen ja varmaan kiinteistöjohtamiseen yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Autamme kentällä kohteen vakituista ylläpitoammattilaiskaartia ja tarjoamme analyysin ja ylläpitosuunnitelman mittausdatan pohjalta läpinäkyvästi, kaunistelematta kiinteistön järjestelmistä päätöksenteon tueksi.

Pumput käy!

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200