TPI Control mukana varmistamassa optimaalista lämmönsiirtoa Hakaniemeen valmistuvan Ylvan Lyyra-korttelin ensimmäisessä osassa

Ylvan mielestä Helsingin menestys perustuu tieteen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön. Lyyrassa tiede ja tutkimus kohtaavat liiketoiminnan täysin ennennäkemättömällä tavalla. Lyyra on kortteli, josta löytyvät hotelli, liiketilat, toimistotilat sekä tutkijoille suunnatut asunnot.

Rakentamisen vihreät arvot vahvasti mukana Lyyrassa

Lyyra edustaa sekä juuriamme että tulevaisuuttamme. Jo 150 vuoden ajan Ylva on rakentanut Helsinkiä, jossa ihmisten on helppo kokoontua, ideoida, keskustella ja kohdata. Lyyran myötä Hakaniemen ja Kallion ytimeen on kohonnut täysin uusi palvelukeskus, joka on myös esimerkki kestävämmästä rakentamisesta.

”Päästyämme mukaan tähän upeaan hankkeeseen, olemme tyytyväisinä huomanneet, että rakentamisessa on tärkeää vihreät ja kestävät arvot, joita me TPI Controlilla toteutamme joka päivä eri kohteissa toimiessamme, kertoo TPI Controlin myynti- ja markkinointijohtaja Paul Eronen

TPI Control käyttää kohteessa patentoidulla menetelmällään kierrätettyä glykolia, mikä tukee vastuullisuutta ja pienentää edelleen kohteen hiilijalanjälkeä. Menetelmällä pystytään vastaamaan myös jätelain 1. vaatimukseen materiaalien kierrätyksestä.

”TPI Controlin laaja-alainen osaaminen ja tekemisen korkea laatu on huomattu ja heidän toimenpiteensä ja materiaalit tukevat Ylvan vastuullisuustavoitteita myös Lyyra-hankkeessa, sanoo Ylvan Rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirta.

Vastuullisuus näkyy TPI Control Oy:n toiminnassa joka päivä läpi organisaation. Mitattuun dataan perustuen asiakas saa saavutettavat säästöt energiassa, talotekniikan elinkaaressa sekä hiilijalanjäljessä selkeästi näkyville. Toimenpiteet tukevat suoraan myös asetettuja ESG tavoitteita.

Ota rohkeasti yhteyttä!
020 7598200