Näin kumppanimme hyötyy

Ota yhteyttä

Kumppanisi kiinteistönjohtamiseen tutkitulla tiedolla

Ydinosaamistamme on kiinteistöjen olosuhteiden selvittäminen, syntyneen datan analysointi, tarvittavien kunnostussuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen. Tutkimme ja analysoimme kattaviin mittaustuloksiin perustuvan tiedon avulla kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tilaa.

Kiinteistön johtaminen tutkitulla ja mitatulla tiedolla helpottaa toiminnan suunniteltavuutta, jolloin budjetointi on helppoa eikä yllättäviä kulueriä synny. Kiinteistökohtaisen datan jatkuva kerryttäminen ja sen aktiivi käyttö tuottaa pitkällä aikavälillä moninaisia hyötyjä.

Kiinteistön optimaalisten olosuhteiden takaaminen pidentää kiinteistön elinkaarta ja vähentää hiilijalanjälkeä. Samalla parannamme tilankäyttäjien tyytyväisyyttä. Kun tilankäyttöön liittyvät viihtyvyystekijät ovat kontrollissa, työskentely on tehokkaampaa ja reklamaatioita tulee vähemmän. Asiantuntemuksemme myötä kiinteistö toimii taloudellisesti, ekologisesti ja terveellisesti.

Lämmitys – Jäähdytys – Ilmanvaihto – Automaatio
Prosessien olosuhteiden selvitys, kunnostus ja kontrollointi.

TPI Controlin avulla kiinteistösi toimii taloudellisesti, ekologisesti ja terveellisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Infograafi TPI Controllin palveluista sisältäen suunnittelun, olosuhdeselvityksen, kunnostuksen ja toistuvan teknisen kontrolloinnin. Tiedot tallennetaan TOPI Kiinteistöjen tekniseen tietokantaan.

Yhteistyömme asiakkaan kanssa perustuu aina yhdessä laadittuun suunnitelmaan ja tavoitteisiin. Me vastaamme siitä, että kiinteistön sisäolosuhteet saatetaan teknisesti tavoitteiden mukaiseen optimaaliseen tilaan.

Suunnitelma ankkuroi tekemisen tavoitteisiin

Tarpeiden, tahtotilan, tavoitteiden ja päätösprosessin määrittely asiakkaan kanssa.

TPI Control suunnitelma

Olosuhdeselvitys paljastaa aukot ja näyttää mahdollisuudet

Yksityiskohtainen tutkimus- ja analyysiraportti kiinteistön LVI-järjestelmien ja taloautomaation toiminnallisuudesta sekä energiatehokkuudesta. Priorisoitu ehdotus jatkotoimenpiteistä. Datan vienti TOPIin.

Olosuhdesselvitysikoni

Kunnostustoimenpiteet aina oikeaan aikaan ja tarpeeseen

Olosuhdeselvityksen antaman tiedon mukaisesti toteutettu kunnostushanke.
Raportointi asiakkaalle. Seuranta/kontrollointi-suunnitelma ja tiedon tallennus TOPIin.

Kunnostusikoni

Kontrolli varmistaa, että kaikki toimii

Säännölliset kontrollikäynnit ja mittaukset lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseksi. Kiinteistökohtaisen tiedon tallennus TOPIin.

Kontrolli-ikoni

TOPI – kiinteistökohtainen tietokantamme tietää ja muistaa

TOPI on asiakkaidemme kiinteistöjen tekninen - ja tapahtumatietokanta. Data muodostuu olosuhdeselvityksestä alkaen ja täydentyy kunnostus- ja kontrollitiedoilla

Datan jatkuva kerryttäminen ja sen aktiivi käyttö tuottaa kiinteistöpalvelulle moninkertaisia hyötyjä.

TOPIn sisältämät kiinteistökohtaiset tiedot:

  • yritykseen liitetyt rakennukset
  • LVIA-järjestelmien tekniset tiedot
  • PTS-suunnitelma ja tapahtumatiedot
  • järjestelmäkohtainen mittausdata ja historia
TPI Control Topi tietokanta